הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית החלה לפעול

אולי יעניין אותך גם

רשות לאומית לחדשנות טכנולוגית הוקמה ב-1 בינואר 2016 והיא מחליפה את לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה. הרשות הוקמה בהתאם לתיקון משמעותי לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ("חוק המו"פ") שהתקבל בכנסת לפני כחצי שנה. תפקידו של המדען הראשי - וכעת של הרשות החדשה - הוא לעודד חדשנות ויצירת הזדמנויות תעסוקה חדשות בישראל, על-ידי מימון פרויקטי מחקר ופיתוח חדשניים.

בכל הקשור להשקת מסלולי מימון יצירתיים וקביעת הנחיות על רישוי והעברה של הפירות הטכנולוגיים של פרויקטי המחקר והפיתוח, סמכויות הרשות החדשה וחופש הפעולה שלה יהיו נרחבות יותר משל המדען הראשי. מסלולי מענקים והנחיות חדשות של הרשות יפורסמו באופן מקוון מעת לעת. הרשות החדשה תזדקק ככל הנראה למספר חודשים לפני שתתחיל לפעול במתכונת מלאה. עד אז, ממשיכים לחול תקנות המדען הראשי הקיימות.

לעת עתה, חוק המו"פ מכיר רק ב"העברה" של טכנולוגיה, בעוד שתקנות בנושא עסקאות רישוי טכנולוגיה, שרבים ממתינים להן בקוצר-רוח, גובשו כטיוטה אך טרם הותקנו. תקנות רישוי דומות לאלה שהוצעו בעבר על-ידי המדען הראשי צפויות להתקבל על-ידי הרשות החדשה ולהכנס לתוקף במהלך 2016. מקור: מזכר ללקוחות פרל כהן.