גרמניה: ענקיות הרשת יסירו ביטויי שנאה תוך יממה

פייסבוק, גוגל וטוויטר התחייבו בפני ממשלת גרמניה כי יסירו ביטויי שנאה וגזענות מאתריהן תוך 24 שעות מקבלת תלונה - כך לפי הסכם שהתגבש בין הממשלה בגרמניה לבין החברות. החברות יקימו צוותים מיוחדים שיהיו אחראים על מענה וטיפול בתלונות על פרסום ביטויי שנאה וגזענות. ההסכם מחייב את החברות לבחון את הפרסומים לפי אמות המידה המחמירות הקבועות בחוק הגרמני ולא לפי תנאי השימוש של הפלטפורמות המקוונות. ההסכם נולד בעקבות עלייה חדה בביטויי גזענות באינטרנט בגרמניה, שיש המייחסים אותה לכניסת מיליוני מהגרים ופליטים לגרמניה השנה. מקור: ה-BBC.