אירופה: הסכמות ראשוניות על דירקטיבת סייבר חדשה

אולי יעניין אותך גם

נציגים מרשויות החקיקה והביצוע באיחוד האירופי גיבשו הסכמות עקרוניות על דירקטיבה חדשה להסדרה כלל-אירופית אחידה יותר של משטר הגנת סייבר, שתבוא במקום חוסר האחידות הקיימת כיום בין דיני הגנת סייבר ב-28 מדינות האיחוד.

הדירקטיבה החדשה צפויה למנות מגזרי משק - כגון אנרגיה, תחבורה, בנקאות ופיננסים, מים ובריאות - בהם פועלות תשתיות שנחשבות לקריטיות לפי שורה של קריטריונים שיוגדרו. חברות וארגונים שנופלים למסגרת הקריטריונים יחויבו לבצר את עצמם מפני התקפות סייבר ולדווח לרשויות המדינה על נסיונות תקיפה ופירצות אבטחה. כללים אלה יחולו גם על מפעילי פלטפורמות ושירותים מקוונים מסוימים, כגון אתרי סחר מקוון גדולים, מנועי חיפוש מרכזיים וספקי שירותי אחסון ועיבוד בענן. עם זה, חברות קטנות יהיו פטורות מהסדרים אלה.

הדירקטיבה החדשה כוללת גם מסגרת משפטית להגברת שיתוף הפעולה בין מדינות האיחוד בנושא הגנת סייבר. כל אחת ממדינות האיחוד תידרש להקים צוותי מענה מידי למקרי חירום בעולם הסייבר (Computer Security Incidents Response Team), לטיפול באירועי אבטחת מידע, בין היתר באמצעות שיתוף פעולה חוצה-גבולות עם צוותים מקבילים ביתר מדינות האיחוד.

ההסכמות שאליהן הגיעו נציגי האיחוד האירופי יועלו על הכתב בימים הקרובים לאישור בוועדות החקיקה הרלוונטיות במוסדות האיחוד. מקור: הודעה לעיתונות של הפרלמנט האירופי.