חברות הסלולר מוכרות ללמ"ס מידע אישי על מנוייהן

אולי יעניין אותך גם

חברות הסלולר מוכרות בקביעות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) פרטים אישיים על מנוייהן - כך מדווח כלכליסט (הכתבים עומר כבירי ואלירן מלכי). בקשת פטור ממכרז שפירסמה הלמ"ס מלמדת על התקשרות עם ספק הסלולר רמי לוי לצורך קבלת "קבצים של מספרי טלפון של מנויים" למטרת "איתור נדגמים שלא נמצאו במרשם האוכלוסין".

היקף ההתקשרות עם רמי לוי עומד על כ-10,000 ש"ח. בה-בעת יש ללמ"ס התקשרויות דומות עם יתר חברות הסלולר, במסגרתן הלמ"ס מעבירה לחברת הסלולר שמות ומספרי ת"ז גם של תושבים שאינם מנויי החברה. החברה, מצידה, 'מטייבת' את הנתונים בדרך של השלמת מספרי הטלפון והכתובות של אלה שהם מנוייה ומשיבה אותם ללמ"ס. בחוזה ההתקשרות בין הלמ"ס לרמי לוי אין אף הוראה שמטרתה לאסור על החברה המקבלת את המידע מהלמ"ס לעשות בו שימוש לצרכיה המסחריים.

דברי ההסבר לבקשת הלמ"ס לפטור ממכרז מבהירים כי "אין גוף במשק שיוכל לקשר בין מספר תעודת הזהות לבין מספר הטלפון" פרט לחברות הסלולר בה מנויים התושבים שהלמ"ס מבקשת להשלים מידע עליהם.

לטענת הלמ"ס, רכישת המידע נעשית כדין, הודות לסעיף 15 לפקודת הסטטיסטיקה (ששורשיה בתקופת המנדט הבריטי) הקובע כי "... כל אדם, שלדעת הסטטיסטיקן אפשר להשיג [ממנו] מידע הנוגע לענין האמור [בנושא שאישרה הממשלה] או העשוי לסייע להשלמתה או לתיקונה של הסטטיסטיקה הנוגעת לאותו ענין, חייב ליתן לסטטיסטיקן או לעובד מוסמך גישה אליהם כדי להשיג את המידע". הלמ"ס ממשיכה ומסבירה כי "לפי סעיף 18(2)(ב) בחוק הגנת הפרטיות, למי שמוסר מידע בהתאם לדרישה חוקית יש הגנה בפני הפגיעה בפרטיות. אף לפי סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו, קבלת מספרי הטלפון מעוגנים בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, מיועדת לתכלית ראויה ואינה עולה על נדרש לתכלית זו. לעניין התשלום, הלמ"ס נכונה לפצות גורם מסחרי בגין עלות הכנת המידע בלבד".

רמי לוי מסר בתגובה כי הוא מחויב לפי חוק להעביר ללמ"ס את הנתונים, וכי הוא גובה מהלמ"ס את העלות שגובה ממנו חברת פלאפון (שעל תשתיתה פועלת חברת הסלולר של רמי לוי).