אירופה מפרסמת הבהרות בעקבות פסילת ה-Safe Harbor

אולי יעניין אותך גם

נציבות האיחוד האירופי (European Commission) פרסמה לפני ימים אחדים מסמך הבהרות בעקבות פסילת הסדר ה-Safe Harbor על-ידי בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי בתחילת החודש שעבר. במסמך, הנציבות סוקרת את החלופות הקיימות להעברת מידע מאירופה לארצות-הברית לאור פסילת נמל המבטחים - בעיקר "הוראות חוזיות אחידות" (Standard Contract Clauses) ו"כללים תאגידיים מחייבים" (Binding Corporate Rules) - שני מנגנונים המטילים אחריות מוגברת על החברות המבקשות להעביר מידע אישי מאירופה לאחסון ועיבוד בארצות-הברית.

הודעת הנציבות כוללת אזהרה מרומזת לרגולטורים הלאומיים לפרטיות במדינות האיחוד האירופי, כמו הרגולטור הגרמני שהודיע לאחרונה כי הוא מתכוון לבחון גם את ההסדרים החלופיים לאור הקריטריונים המחמירים של פסיקת בית המשפט האירופי, והביע סקפטיות באשר להתאמתם של ההסדרים החלופיים לדרישות שהתווה בית המשפט. בעניין זה מבהירה הנציבות כי החלטתה בעבר להכיר בהוראות החוזיות האחידות כמנגנון משפטי המאפשר העברת מידע לחו"ל, מחייבת משפטית את כל הרגולטורים לפרטיות במדינות האיחוד. הנציבות מדגישה כי הרגולטורים אינם רשאים לפסול העברת מידע המתבצעת על-יסוד ההוראות החוזיות האחידות רק משום שלטעמם ההוראות אינן כוללות הגנות מספקות. עוד מדגישה הנציבות כי הסמכות הבלעדית לפסול את הסדר ההוראות החוזיות נתונה לבית המשפט הגבוה באירופה (ה-ECJ).

מסמך הנציבות ממשיך וסוקר את החריגים הקיימים בדין האירופי לאיסור על העברת מידע לחו"ל. חריגים אלה מתירים העברת מידע מחוץ לאירופה אף ללא הזדקקות למנגנונים החלופיים. לטעם הנציבות, יש לפרש את החריגים בצורה מצומצמת כך שיחולו ויאפשרו העברת מידע לחו"ל רק כאשר מתקיימות שורה של דרישות מחמירות. למשל, הסתמכות על הסכמה מפורשת ומדעת של נשוא המידע להעברה המידע עליו לחו"ל דורשת גילוי נרחב לנשוא המידע על טיב ההעברה והסדרי הפרטיות במדינת היעד. בנוסף, יש לאפשר לנשוא המידע בחירה אמיתית האם להתיר את העברת המידע עליו לחו"ל ויש לאפשר לו לחזור בו מהסכמתו בכל עת.

הנציבות מגלה עוד כי בעקבות החלטת בית המשפט האירופי על פסילת ה-Safe Harbor היא האיצה את הדיונים עם הממשל האמריקאי על כינון מתווה חלופי ל-Safe Harbor ובכוונתה להשלים את המו"מ עד לתחילת פברואר 2016. לדברי הנציבות, חלה התקדמות משמעותית במו"מ ומסתמן שההסדר החדש יכלול אמצעי פיקוח ואכיפה הדוקים יותר על-ידי נציבות הסחר הפדרלית בארצות-הברית (ה-FTC) ומשרד המסחר האמריקאי, שקיפות מוגברת כלפי נשואי המידע ותהליכי הגשת תלונה פשוטים ומוזלים יותר עבור נשואי מידע.