נחשפה חקירה של פרשת מחיקת נתוני אשראי שליליים

אולי יעניין אותך גם

משטרת ישראל ומשרד המשפטים הודיעו היום במשותף על סיומה של חקירה שניהלו (בפרשה המכונה "דף חלק"), במסגרתה עלו חשדות למחיקת מידע כלכלי שלילי מדו"חות נתוני אשראי של חברת BDI. במסגרת החקירה, שנערכה על-ידי הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) במשרד המשפטים, יחד עם יחידת להב 433 של המשטרה, נחשפה רשת של מתווכים ומזמינים שעבדו בשיתוף עם מתכנת בכיר (לשעבר) ב- BDI.

לפי החשד, אותו עובד ניצל את מעמדו בחברה ומחק נתוני אשראי שליליים ממאגרי המידע של החברה (שהיא בעלת רישיון למתן שירות נתוני אשראי, בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002). בנוסף לעובד החברה, חשפה החקירה חמישה מתווכים שהבטיחו למבקשי הלוואות (בעלי מידע שלילי ב-BDI), כי ידאגו למחיקת המידע השלילי תמורת תשלום.

דו"חות נתוני אשראי כוללים מידע על חייבים ובכלל זה מידע "שלילי" על הגבלת חשבונות בנק, חובות לחברות כרטיסי אשראי, תיקים בלשכות הוצאה לפועל והליכי פשיטת רגל. הנתונים משמשים גופים רבים על-מנת לבחון בקשות למתן הלוואות ומשכנתאות. לפי החשד, אותו עובד BDI פעל למחיקת מידע שלילי מהדו"חות, כנגד תשלום. לפי המדווח, החשוד הסווה את פעולות המחיקה שביצע ועד לגילוי המעשים הספיק למחוק מידע אודות 18 חשודים. ממצאי החקירה הועברו לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). מקור: משרד המשפטים (מאת ליפז בן-יצחק).