מסירת תביעה לאפל ישראל כמוה כהמצאה לאפל העולמית

יש להכיר במסירת כתבי בי-דין לאפל ישראל בע"מ כהמצאה כדין שלהם ל- Apple Inc. כך קבע לאחרונה בית המשפט המחוזי בת"א (השופט דורון חסדאי) במסגרת תביעת פטנטים המתנהל בין מרקו לוצאטו (בעל הפטנט) לבין חברת התפוח וצדדים נוספים. בהחלטתו, ציין בית המשפט כי הנסיבות מצביעות על קשר אינטנסיבי בין אפל ישראל לבין Apple Inc וכי אין מדובר בחברות מנותקות או בסניף סתמי המתפקד ללא קשר עם Apple Inc ובלא זיקה ממשית אליה. עניין התביעה בטענה להפרת פטנט של לוצאטו, בין היתר בדרך של שילוב אפליקציה בשם GarageBand במכשירי iPhone שמייצרת ומשווקת אפל.

ההחלטה ניתנה במענה לבקשת התובע, מרקו לוצאטו, לקבוע כי המצאת כתב התביעה בתיק ל- Apple Inc, בוצעה כדין, לפי תקנה 482(א) לתקנות סדר הדין האזרחי. לוצאטו טען כי ההמצאה נעשתה ל"מורשה בהנהלת עסקים" מטעם Apple Inc, היא חברת אפל ישראל בע"מ. אפל ישראל, מצידה, החזירה את כתב הטענות לתובע וציינה בפניו כי אינה מוסמכת לקבל כתבי בי-דין מטעמה של Apple Inc. בתשובתה לבקשה, טענה Apple Inc כי אמנם שתי החברות שייכות לאותה קבוצת חברות, אך כי אין בכך די כדי לאפשר לתובע להמציא את כתב התביעה ל- Apple Inc באמצעות אפל ישראל. עוד טענה Apple Inc כי אין לה משרדים בישראל, כי היא אינה מעסיקה עובדים בישראל, כי אין לה מרכזי פיתוח בישראל ועוד.

בית המשפט הדגיש כי המבחן לקיומו של "מורשה בניהול עסקים" לצורך יישום תקנה 482(א), הינו מבחן "אינטנסיביות הקשר" שבין המורשה לבין הנתבע. די בכך שבישראל התנהלה פעילות עסקית מסוימת הנוגעת לנתבע וכי בישראל נמצא מורשה מטעמו, אשר יש להניח בהסתברות גבוהה כי יביא לידיעתו את עובדת הגשת כתב התביעה ואת תוכנו. לצורך קביעה כי אפל ישראל היא "מורשה", אין צורך להתעמק ברמת האחריות של כל גורם במבנה הארגוני ולא בחלוקת העבודה הספציפית בין החברות, אלא די לראות כי ההתקשרות בין החברות, הקשר ביניהן ורמת האינטנסיביות של הקשר, הן ברמה כזו שניתן להניח כי הגורם שנמצא בארץ יביא לידיעתו של הנתבע שבחו"ל את דבר הגשתה של התובענה ואת תוכנה.  

השופט חסדאי ציין כי אפל ישראל עושה שימוש באתר האינטרנט של Apple Inc כדי לפרסם משרות וכי עובדה זו יוצרת מצג לפיה אפל ישראל הינה חלק מ- Apple Inc וכזו הפועלת מטעמה ובהרשאתה, אף אם מדובר בחברה "נכדה". מסקנה זו מתחזקת אף נוכח דברי מנכ"ל Apple Inc, טים קוק, בעת ביקורו בישראל, לפיה החברה מעסיקה 700 עובדים העובדים בישראל ישירות עבורה. ביהמ"ש קבע כי הקשר והזיקה בין עובדים אלה לבין Apple Inc ברור ומוחשי ודבריו של טים קוק מעידים על כך נחרצות. ביהמ"ש אף ציין בהערת אגב כי כל החברות עושות שימוש בסמל המסחרי של "התפוח" ובמוניטין הגלום בשם Apple. לסיכום, קבע ביהמ"ש כי נפרש בפניו חומר ראייתי המבסס את המסקנה בדבר הקשר הנדרש לצורך ההכרה בהמצאה לאפל ישראל, כהמצאה כדין ל- Apple Inc וכי מהראיות והנסיבות עולה יותר מסממן של שיתוף פעולה עסקי בין Apple Inc לאפל ישראל ובמצב דברים זה נוטה הכף לראות את אפל ישראל כ"מורשה" מטעם Apple Inc. לעיון בהחלטה המלאה: ת"א 48243-11-14 לוצאטו נ' Apple Inc (החלטה מיום 22.10.2015).