הסדר ה-Safe Harbor: אולטימטום אירופי לארה"ב

אולי יעניין אותך גם

החלטת בית המשפט האירופי על פסילת הסדר ה-Safe Harbor להעברת מידע אישי מאירופה לארצות-הברית ממשיכה להכות גלים. פאנל הרגולטורים האירופאים לפרטיות (ה-Article 29 Working Party) פרסם בסוף השבוע האחרון אולטימטום המזהיר את הממשל האמריקאי, מדינות האיחוד האירופי ונציבות האיחוד, כי אם בתוך שלושה חודשים וחצי לא יגבשו מנגנון משפטי חדש להעברת מידע אישי מאירופה לארצות-הברית העונה לדרישות המחמירות שנקבעו בפסיקת בית המשפט האירופי - הרגולטורים "ינקטו בכל האמצעים הדרושים, שעשויים לכלול הליכי אכיפה מתואמים". 

הודעת הרגולטורים מדגישה כי המנגנון החדש חייב לתת מענה ברור וממוקד לחשש האירופי שרשויות הביטחון והמודיעין בארצות-הברית פוגעות פגיעה בלתי מידתית בפרטיות מידע ממוחשב, כפי שעלה מגילויי אדוארד סנואדן. הרגולטורים גם מבהירים כי כל העברת מידע מאירופה לארה"ב שנמשכת כיום בהסתמך על הסדר ה-Safe Harbor - בלתי חוקית. מקור: הודעת ה-Article 29 Working Party.