קליפורניה מגבילה רחפנים

אולי יעניין אותך גם

הטסת רחפנים מעל גני ילדים ובתי ספר במהלך שעות הלימודים תוגבל באופן משמעותי - כך לפי חוק שאישר הסנאט בקליפורניה. החוק החדש יאסור על הטסת רחפנים בגובה נמוך מכ-100 מטרים בשטח האווירי של מוסדות חינוך. החוק גם יאסור על צילום שטחי בתי ספר וגני ילדים במהלך שעות הלימודים באמצעות רחפנים. אמצעי תקשורת ועיתונות פטורים מההגבלות שמטיל החוק החדש על הפעלת רחפנים מעל מוסדות חינוך, אך מנהלי המוסדות רשאים להורות לגורמים אלה לחדול מהפעלת רחפנים אם הם מפריעים לפעילות הסדירה במוסד. החוק מצטרף לשני חוקים נוספים שאושרו בסנאט ומגבילים שימוש ברחפנים מעל בתי סוהר ומעל מקרקעין פרטיים. שלושת החוקים יחדיו ממתינים כעת להכרעת המושל, שרשאי לאשרם או להטיל עליהם וטו. מקור PCWorld (מאת: ג'ון ריביירו).