ארה"ב: הנחיות סייבר בפרויקטי רכש טכנולוגי של הממשל

אולי יעניין אותך גם

הבית הלבן פרסם להערות הציבור טיוטת הנחיות לאבטחת סייבר בפרויקטי רכש טכנולוגי של הממשל הפדרלי, המפרטת הוראות חוזיות שזרועות הממשל יצטרכו לכלול בהזמנות מקבלנים וקבלני משנה. ההנחיות מתייחסות, בין היתר, לאמצעי אבטחת מידע שיש לחייב בהם ספקים של הממשל, הוראות בדבר חובת הספק להודיע לגורם המזמין על אירועי אבטחת מידע, דרישות לעניין ניטור מערכות המידע ושילוב תהליכי בדיקות נאותות שנועדו לסייע לזרועות הממשל לבחור מוצרים ושירותים טכנולוגיים מאובטחים. טיוטת ההנחיות הועמדה לעיון והערות הציבור בפלטפורמה המקוונת GitHub, המאפשרת להעיר על המסמך ולהציע בו שינויים ותיקונים באופן מקוון. מקור: הודעת המשרד לניהול ותקציב בבית הלבן.