בריטניה: נפסק - אסור להעתיק יצירות לשימוש אישי

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט הגבוה בבריטניה פסל לאחרונה חקיקה שהתירה העתקה של יצירות מוגנות לשימוש אישי, שנכנסה לתוקפה במהלך השנה שעברה. התיקון משנת 2014 לחוק זכויות היוצרים, המדגמים והפטנטים הבריטי, איפשר למי שמחזיק בעותק דיגיטלי מורשה של יצירה (כגון קובץ מוזיקה או ספר אלקטרוני שנרכשו כדין) ליצור ממנו עותק לשימושו האישי, לצורכי גיבוי (למשל, גיבוי בחשבון אישי בענן) או לצורך המרת פורמט (למשל, מקובץ MP3 לתקליטור). עד לחקיקת התיקון, הדין בבריטניה אסר על יצירת עותקים כאמור ללא אישור מבעל זכות היוצרים. לפי התיקון, שבוטל בינתיים כאמור, אדם שיצר עותק לשימוש אישי לא היה רשאי להפיץ אותו הלאה וכן קבע התיקון כי זכות העתקה לצורכי גיבוי או המרת פורמט לא תחול על תוכנות מחשב. 

תעשיית המוזיקה בבריטניה עתרה לביהמ"ש בבקשה לבחון את חוקיות התיקון, בטענה כי הוא לא עומד בהוראות הדירקטיבה האירופית על זכויות יוצרים, שמחייבות לפצות את בעלי הזכויות על הפגיעה בקניינם, כתוצאה מקיומו של היתר להעתקת יצירות לשימוש אישי. העותרים טענו שהתיקון צפוי לגרוע מתעשיית המוזיקה באנגליה הכנסות שנתיות בהיקף של כשישים מיליון ליש"ט. ממשלת אנגליה טענה מנגד שאין מקום לפצות את בעלי הזכויות באמצעות מודלים כמו היטל על מדיה ריקה, שנהוג במדינות אירופאיות אחרות, משום שערכו הכלכלי של היתר כזה כבר מגולם במחירים הקיימים שצרכנים באנגליה משלמים על רכישת מוזיקה.

בעקבות ההחלטה פרסם משרד זכויות היוצרים הבריטי הבהרה לפיה האפשרות הכלולה בשירותים מקוונים, דוגמת iTunes, המאפשרת להמיר תקליטור לקובץ דיגיטלי (או כל שינוי פורמט אחר ממדיה אחת לאחרת), אינה מותרת עוד, כמו גם האפשרות לבצע גיבוי למחשב אישי, במידה והוא כולל יצירות מוגנות. הממשלה הביעה בפומבי את חוסר שביעות רצונה מההחלטה, אך טרם החליטה כיצד לפעול והאם לתקן ולעדן את נוסח החקיקה. מקור: TorrentFreak (מאת ארנסטו).