משרד המשפטים (שוב) בוחן את כלל הראיה הטובה ביותר

אולי יעניין אותך גם

משרד המשפטים פרסם "קול קורא" המזמין את הציבור להתייחס לאפשרות לתקן את פקודת הראיות, ביחס לתוקפו של "כלל הראיה הטובה ביותר". כלל זה חל כאשר בעל דין מבקש להגיש מסמך לשם הוכחת תוכנו, להבדיל מהוכחת קיומו. הוא דורש שהמסמך שיוגש יהיה המסמך המקורי ולא העתקו. מדובר בכלל קבילות שבעשורים האחרונים הועלו תהיות רבות ביחס להצדקתו, בעידן המאופיין בסריקה ממוחשבת, חוזים אלקטרוניים ומעבר לעבודה ללא נייר. 

law.co.il מזכיר כי בשנת 2006, פרסמה הממשלה את הצעת החוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15 ) (מקור והעתק כראיה), התשס"ו-2006, שנועדה להשוות את מעמדו של העתק מסמך לזה של המסמך המקורי. בכך, אמור היה להתבטל סופית "כלל הראיה הטובה ביותר", אשר מנע הגשת מסמכים סרוקים ומצולמים כראיה. ההצעה קבעה ש"מקום שמסמך קביל כראיה, ניתן להוכיח את תוכנו על ידי מקור המסמך או על ידי העתקו." ו"העתק" לענין זה הוא "תוצר המתקבל מתהליך טכנולוגי שבו מיוצרים תוצרים הזהים בתוכנם למקור, לרבות מתהליך של צילום, הדפסה, סריקה ממוחשבת, הקלטה מכנית, אלקטרונית או אופטית, ושחזור כימי, והכל בין שהתוצר האמור הוא בגודלו של המקור ובין בגודל שונה". בהמשך, בשנת 2010, גיבשה הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים נייר עמדה בנושא "ביטול כלל הראיה הטובה ביותר וארכיבאות אלקטרונית", שמטרתו לקבל את תגובת הגורמים המקצועיים בתחום זה, לקראת הפצת תזכיר הצעת חוק בנושא. 

ההצעות הללו לא קודמו וכעת מזמין הצוות שגיבש משרד המשפטים בנושא זה, את הציבור הרחב, להעביר כל מידע, הערות או הצעות בעניין, בין היתר ביחס ל: (1) המשמעויות העסקיות, המשפטיות-דיוניות ואחרות של הותרת הכלל על כנו; (2) הרלוונטיות של הכלל בעידן טכנולוגי של סריקה, צילום דיגיטלי והעתקות ממוחשבות; (3) ההשלכות האפשריות של ביטול הכלל ככלל קבילות והותרתו ביחס לבחינת המהימנות של הראיה. את ההתייחסות יש לשלוח בכתב, עד ליום 6.10.2015. את הצוות מרכז ד"ר חיים ויסמונסקי, ראש תחום חקיקה, משפט וטכנולוגיה בפרקליטות המדינה. מקור: משרד המשפטים.