ארה"ב: הסלולרי הופעל בחיוג כיס? אל תצפה לפרטיות

בעל מכשיר סלולרי שהופעל בטעות בחיוג כיס (pocket dial) לא רשאי לצפות לפרטיות שתמנע ממקבל השיחה להאזין למתרחש מבעד למכשיר - כך פסק בית משפט פדרלי לערעורים בארצות-הברית. הסכסוך הגיע לדיון בבית המשפט כאשר תוכן שיחה שנערכה בין שני דירקטורים במרפסת מלון הועבר בזמן אמת לעובדת שלהם לאחר שמכשיר סלולרי שהיה בכיס של אחד הדירקטורים חייג בטעות ללא ידיעתו. מי שקיבלה את השיחה, שארכה מעל שעה וחצי, חשדה שהשניים מדברים באופן מפלה על מנהל החברה. היא הקליטה חלק מהשיחה וערכה תרשומת שלה. כשנודע לדירקטורים, הם תבעו את העובדת על פגיעה בפרטיות.

בית המשפט פסק כי נוכח המודעות הנרחבת לתופעת חיוג-כיס ובהתחשב במגוון האמצעים שזמינים למניעתה (כגון נעילת הסמארטפון ושימוש באפליקציות ייעודיות למטרה זו), לא יכולה להיות לבעל מכשיר סלולרי ציפייה סבירה לפרטיות במקרה של חיוג כיס. בית המשפט קבע כי מי שקיבל שיחת חיוג-כיס רשאי להאזין לה ולהקליט אותה. פסק הדין הסביר כי כאשר אדם חושף את תוכן דבריו, גם אם באופן בלתי מכוון כתוצאה מהעדר תשומת לב, הוא לא רשאי לצפות באופן סביר לפרטיות, כשם שמי שלא מגיף את התריסים בביתו לא יכול לצפות לפרטיות ביחס למי שמציץ לו דרך החלון. מקור: Courthouse News Service (מאת: קווין קונינגר).