מבקר המדינה בדוח: ליקויים חמורים במאגר הביומטרי

דו"ח מבקר המדינה שפורסם אחר הצהריים היום מצביע על ליקויים חמורים בהקמת המאגר הביומטרי, שלא תוקנו במהלך תקופת המבחן. אחד הכשלים החמורים ביותר שעולים מדוח המבקר נוגע להיעדר נתונים לביסוס הצורך במאגר הביומטרי. לפי ממצאי המבקר, במהלך תקופת המבחן לא נבחנו כראוי החלופות למאגר הביומטרי ולהיקף המידע שיש לשמור בו. בד בבד, שר הפנים סילבן שלום החליט להאריך את תקופת המבחן של המאגר הביומטרי שאמורה היתה להסתיים כעת עד למרץ 2016.

המבקר מצא שלרשות לניהול המאגר הביומטרי אין מידע ונתונים על היקף תופעת גניבת הזהות וההרכשות הכפולות (הנפקת אמצעי זיהוי שונים לאדם אחד), והנזק שהן גורמות - וזאת למרות שתופעות אלה הן-הן הסיבה להקמת המאגר מלכתחילה. לדברי המבקר, "לפני שתתקבל החלטה בסיומה של תקופת המבחן בדבר הצורך בקיומו של מאגר ביומטרי, על משרד הפנים להביא לפני מקבלי ההחלטות מידע ונתונים אודות תופעות גניבת הזהות וההתחזות (הרכשה כפולה) והנזק הנגרם בגינן ... אין להסתפק בנתונים על הקלות שבה ניתן לזייף את התעודות הישנות - נתונים המצדיקים את המעבר לשימוש בתעודות חכמות, אך לא בהכרח את הצורך במאגר - אלא יש לנסות ולהעריך באופן מקצועי ומבוסס, ככל הניתן, מה תהא היכולת לקבל תעודות כפולות ומה יהיה הנזק בגינה לאחר המעבר של כלל האוכלוסייה לשימוש בתעודות חכמות".

בנוסף נמצא כי במהלך תקופת המבחן הוחלפו סורקי טביעות האצבע, שמלכתחילה היו ספקות לגבי איכות ביצועיהם. למרות זאת נלקחו טביעות אצבע מ-430 אלף תושבים בסורק הישן, שרשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי סברו שאינו מתאים ויש צורך להחליפו בדחיפות. מקור: גלובס (מאת אלה לוי-וינריב).