מומחים מזהירים: כשלים חריפים בפעילות הרשות הביומטרית

אולי יעניין אותך גם

"כשלים ופערי מידע בדוחות המפורסמים על ידי הרשות הביומטרית, עד כדי חשש להשמטת מידע מכוונת וניסיון שיטתי להטעות את חברי הכנסת ואת הציבור במידע חלקי ומסולף" - כך נכתב בדין וחשבון שחיברו קבוצת מומחים יחד עם התנועה לזכויות דיגיטליות. 

הדו"ח מתפרסם לקראת הדיונים המיועדים להתקיים בכנסת בשאלת הפיכת פרויקט המאגר הביומטרי, שבשלב זה פועל במתכונת פיילוט וההצטרפות אליו וולונטרית, לפרויקט במתכונת פעילות מלאה בה כל אזרחי ישראל יחויבו להירשם למאגר ולמסור את דגימותיהם הביומטריות. הדו"ח מצטרף לדיווח שפורסם לאחרונה, לפיו אחת הוועדות שהוטל עליה לפקח על פרויקט המאגר כלל לא התכנסה, בניגוד למתחייב על-פי חוק, ולדיווח אחר, לפיו עד לאחרונה הרשות הביומטרית כלל לא רשמה את המאגר הביומטרי בפנקס מאגרי המידע, כמתחייב על-פי דין. בנוסף, לפני כחודשיים הודיע מבקר המדינה כי הוא משלים דו"ח המפרט ליקויים חמורים במאגר הביומטרי.

מחברי דו"ח המומחים המתפרסם כעת טוענים כי "הרשות לניהול המאגר הביומטרי לא קיימה את חובתה לערוך ניסוי אמיתי, שיציג בפני חברי הכנסת את המידע הנחוץ לשם קבלת החלטה שקולה בדבר נחיצות המאגר הביומטרי. היא אף לא טרחה לבחון ברצינות שיטות חלופיות לקיום דרישות החוק".

בין יתר הכשלים שמתוארים בדו"ח - התקשרות של הרשות הביומטרית עם ספקים פרטיים לשירותי גיבוי מידע, לצורך החזקת עותק גיבוי של הנתונים הרגישים שמאוחסנים במאגר. מחברי הדו"ח טוענים כי העברת המידע לחברות פרטיות בדרך זו עומדת בניגוד להוראות החוק. הדו"ח גם מותח ביקורת על הרשות הביומטרית בטענה כי הרשות מציגה למקבלי ההחלטות מידע מוטעה בעניין פעילותם של מאגרים דומים בעולם וחלופות מקובלות בעולם למאגרים ביומטריים.

הדו"ח נערך ע"י צוות המונה את פרופ' אלי ביהם, פרופ' קרין נהון, צבי דביר, עו"ד יהונתן קלינגר, דורון שקמוני ודורון אופק. הצוות מציע לבטל את המאגר הביומטרי במתכונתו הנוכחית ולהחליפו בתעודת זהות חכמה בה המידע הביומטרי ישמר אך ורק בשבב שיהיה משובץ בתעודה, ולא במאגר מרכזי.

הרשות לניהול המאגר הביומטרי דחתה את הביקורת הנשמעת מדו"ח המומחים. לדברי הרשות, פרויקט המאגר הביומטרי התנהל בליווי הדוק של גופים רשמיים, שבדו"ח המסכם שהעבירו לאחרונה הדגישו את נחיצות המאגר. הרשות מתחה ביקורת על דו"ח המומחים, שלטענתה כלל לא קראו את הדו"ח המסכם של הרשות הביומטרית. מקור: הארץ (מאת: אילו ליאור).