ועדה המפקחת על המאגר הביומטרי כלל לא התכנסה

אולי יעניין אותך גם

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, קובע כי שתי ועדות יפקחו על פרויקט תעודות הזהות החכמות והמאגר הביומטרי. כלכליסט מדווח כי לפי בדיקה שערך, אחת מהוועדות הללו מעולם לא התכנסה והיא זו האחראית, בין היתר, על אבטחת המידע בפרויקט. הוועדה הראשונה, המכונה "ועדת הכנסת המשותפת", אמורה לשמש כגורם מייעץ בהליכי הנטילה, ההנפקה והאחסון השוטפים של האמצעים הביומטריים. הוועדה השנייה, המכונה "ועדת הכנסת המשותפת לישומים ביומטריים" מופקדת על פעילות גורמי ביטחון ואבטחת מידע.

שתי הוועדות אמורות לקבל דיווחים שוטפים וכן דוחות מסכמים לפני תום תקופת הפיילוט של המאגר. כאמור, התברר כי ועדת הכנסת המשותפת התכנסה לאחרונה בחודש דצמבר 2014 וכי מאז השבעת הכנסת החדשה היא טרם הוקמה מחדש ולא מונו לה חברים או יו"ר. חמור מכך, הוועדה הנוספת, שתפקידה כולל גם פיקוח על היבטי אבטחת המידע בפרויקט, לא כונסה מעולם במהלך הכנסת ה-19 וטרם הוקמה במהלך הכנסת הנוכחית. חברת הכנסת תמר זנדברג ממרץ הגישה השבוע פנייה דחופה בנושא ליו"ר הכנסת, בה ציינה כי לא ברור לה כיצד "ניתן לדון ולהצביע על הפיכת המאגר לקבוע לאור הפקרת הציבור ואי קיום הוראות החוק הנוגע לפיילוט".

הוועדות אמורות, בין היתר, לקבל את הדוחות המסכמים אודות תקופת הפיילוט של הפרויקט ולהצביע על ההחלטה האם להפוך את הפיילוט לקבוע, להאריכו, או לעצור את הפרויקט. אישורן של הוועדות אמור להתקבל עד סוף החודש הנוכחי והעובדה שאחת מהן כונסה לאחרונה לפי חצי שנה והנוספת מעולם לא התכנסה, מעלה תהיות קשות לגבי הליך האישור של המאגר. מקור: כלכליסט (מאת עומר כביר).