ארה"ב: ניצחון חלקי לאפל במלחמת הפטנטים מול סמסונג

בית המשפט לערעורים של המחוז הפדראלי בארה"ב (Federal Circuit) פסק באופן חלקי לטובת אפל, כאשר אישר את החלטתה של ערכאה נמוכה יותר שקבעה כי חברת סמסונג הקוריאנית הפרה את זכויות הקניין הרוחני של אפל ביחס למכשיר ה- iPhone. מנגד, סכום הפיצוי שחבר המושבעים פסק לזכות אפל בהליכים הקודמים, על-סך 930 מיליון דולרים, ייבחן פעם נוספת על-ידי הערכאה דלמטה וככל הנראה יופחת, לאחר שנדחו טענותיה של אפל ביחס לזכויותיה על צורתם החיצונית של המכשירים. בהליך בפני ביהמ"ש לערעורים, צידד ביהמ"ש עם רוב טענותיה של אפל ואישר כי מגוון ממכשירי סמסונג הפרו פטנטים ומדגמים שרשמה אפל ביחס למכשירי ה- iPhone.

ביהמ"ש גם דחה את טענותיה של סמסונג שטענה שחבר המושבעים טעה כאשר חישב את גובה הפיצויים בהתבסס על כלל הכנסותיה של סמסונג מהמכשירים המפרים. עם זאת, ביהמ"ש לערעורים דחה חלק מטענותיה של אפל ביחס לחיקוי חזותם החיצונית (Trade Dress) של מכשירי אפל (כגון הפינות המעוגלות של מכשירי ה- iPhone וסידור האייקונים על-גבי המסך) וקבע כי מדובר באלמנטים פונקציונאליים של המכשירים שאינם ראויים להגנה. ביהמ"ש לערעורים החזיר את התיק לדיון נוסף בערכאה הדיונית, לצורך חישוב מחודש של גובה הפיצויים, בעקבות דחיית טענותיה של אפל ביחס להעתקת חזותם החיצונית של המכשירים. לפיכך, קיימת סבירות גבוהה כי גובה הפיצויים שנפסק לזכות אפל יופחת באופן מהותי. מקור: The Wall Street Journal (מאת ברנט קנדל).