ישראל: תמונת חזית האייפון אינה כשירה לרישום כסימן מסחר

אולי יעניין אותך גם

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר במשרד המשפטים דחה את בקשתה של חברת Apple Inc לרשום סימן מסחר דו-ממדי של חזית מכשיר האייפון 4 (מלבן עם פינות מעוגלות ועם סידור אייקונים מרובעים המסודרים בשורות של רביעיות). רישום סימן המסחר נתבקש ביחס ל"מתקנים אלקטרוניים דיגיטאליים הנישאים ביד לשימוש כטלפון נייד, נגן אודיו ווידאו דיגיטלי, מחשב הנישא ביד, עוזר אישי דיגיטאלי, ארגונית אלקטרונית, פנקס רשימות אלקטרוני, לוח שנה אלקטרוני, קורא ספרים אלקטרוני, מחשבון ומצלמה, לשליחת וקבלת דואר אלקטרוני ונתונים דיגיטליים אחרים, ולגישה לאינטרנט, כולם הנכללים בסוג 9". 

בהחלטה מנומקת של הפוסקת ז'קלין ברכה מיום 19.3.2015, נקבע כי ייצוגו הגראפי של מוצר או אריזתו יכול שייעשה בשני ממדים או בשלושה והבחירה לייצג את הדמות בשניים או בשלושה ממדים אינה בהכרח צריכה לגרור אמות מידה שונות לבחינת כשירותו של הסימן לרישום. ההבחנה החשובה היא מהי הדמות אותה מנסים לרשום כסימן מסחר. אם היא מהווה את אריזת המוצר או המוצר עצמו, יש להחיל עליה את הפסיקה הנוגעת לסימנים תלת-ממדיים ואת חוזר הרשם בעניין זה. 

בעניין זה קבע הרשם כי אין הסימן המבוקש כולל רכיב נוסף לצורת המוצר עצמו. הסימן לא הוגבל לצבעים מסוימים או לאותיות או רכיבים ספציפיים. הסימן הוא תמונת מכשיר של חזית אייפון ויש לה תפקידים פונקציונאליים ואסתטיים ממשיים, שיש בהם למנוע את רישומו כסימן מסחר. נקבע כי אין חולק כי המוצר מושא הסימן המבוקש ידוע ומוכר, אולם אין בכך די בכדי להכשיר את בקשת המבקשת לרישום סימן המסחר המבוקש [בקשה לרישום סימן מסחר 236294 (מעוצב)].