ארדן: אקדם חובה גורפת להצטרף למאגר הביומטרי

אולי יעניין אותך גם

שר הפנים המכהן, גלעד ארדן, הודיע אתמול כי בכוונתו לקדם מהלך מדורג במסגרתו יחוייבו כלל אזרחי המדינה להצטרף למאגר הביומטרי. זאת, בעקבות דו"ח מסכם שהגישה הרשות לניהול המאגר הביומטרי, העוסק בתקופת הפיילוט של המאגר, לפיו המאגר דרוש לשם מניעת שימוש בזהות של אדם אחר. הדו"ח אף דוחה את הטענה כי המאגר מסכן את פרטיותם של האזרחים המצטרפים אליו, הנדרשים למסור צילום פנים וטביעות אצבע. 

הדו"ח מציין כי בתקופת הפיילוט הצטרפו למאגר כ-630,000 אזרחים, שבידיהם תעודות זהות ודרכונים חכמים. עוד ציינה הרשות בדו"ח כי מספר המצטרפים הגבוה איפשר לה לקיים בחינות מקיפות של הנושא וכי תוצאות הבחינות הללו הובילו באופן חד-משמעי למסקנה כי יש צורך ביישום מאגר ביומטרי שיאפשר מניעת התחזות וגניבת זהות. "האפשרות המומלצת במסגרת תום תקופת המבחן הנה החלה של החוק על כלל התושבים במהלך הדרגתי של מספר שנים".

הרשות דוחה אפשרות שהציעו חלק ממתנגדי המאגר, לפיה יונפקו תעודות חכמות ללא מאגר ביומטרי מרכזי. לדברי הרשות, במצב זה ניתן יהיה להתחזות מספר פעמים מול פקידי רשות האוכלוסין ולקבל תעודות זהות "אמיתיות" בזהויות שונות. המאגר הביומטרי, יחד עם התיעוד החכם, נועד לאפשר מצב של זהות אחת בלבד לאדם אחד, כך לדברי הרשות בדו"ח המסכם.

עוד מציינת הרשות, תוך שהיא דוחה את הביקורת שהופנתה כלפיה מצד גורמים שונים, כי ביצעה במלואן את המטלות שהוטלו עליה, לרבות בחינת חלופות למאגר. הרשות ציינה בדו"ח שורה של חלופות, לרבות שימוש מצומצם בנתונים ביומטריים, אך הגיעה למסקנה כי "החלופות הכוללות את הכמות המרבית של נתונים ביומטריים הן אלו שנותנות מענה ראוי ביותר לדרישות החוק".

בעקבות הדו"ח מסר שר הפנים ארדן כי "תיעוד ביומטרי חכם שאינו ניתן לזיוף יחד עם שימוש במאגר הביומטרי יאפשר חבילת אבטחה והגנה מלאה על זהות אזרחי ישראל, ויאזן בין חובתנו להבטיח את ביטחון האזרחים לבין חובתנו להגן על פרטיותם. נקדם חובה הדרגתית למעבר לתיעוד ביומטרי. ... עלינו להילחם בניסיונות של ארגוני טרור ופשיעה לזייף את זהותם של אזרחים בישראל". מקור: הארץ (מאת אילן ליאור).