קנדה: 1.1 מיליון דולר קנס על ספאם

אולי יעניין אותך גם

מספר חודשים לאחר כניסתו לתוקף של החוק הקנדי האוסר על משלוח ספאם, הטילה נציבות הרדיו, הטלוויזיה והטלקומוניקציה במדינה (ה- CRTC) קנס מנהלי ראשון, בסך 1.1 מיליון דולרים, על הפרת הוראות החוק. הקנס הושת על חברת Compu-Finder, המספקת שירותי הכשרה וייעוץ לעסקים בתחומי הניהול והפיתוח העסקי, לאחר שבנציבות התקבלו תלונות רבות ביחס לפרקטיקות הדיוור של חברה זו.

בעקבות חקירה שניהלה הנציבות, היא מצאה כי החברה שלחה הודעות אלקטרוניות מסחריות לנמענים ללא הסכמתם, בניגוד להוראות החוק. עוד מצאה הנציבות כי מנגנוני ההסרה שצוינו בהודעות לא פעלו כנדרש וכי הכתובות אליהן נשלחו ההודעות אותרו על-ידי החברה באמצעות סריקת אתרי אינטרנט ואיסוף הנתונים מהם. בהודעת הנציבות נמסר כי איסוף כתובות הדוא"ל על-ידי החברה עשוי להקים עילה גם בהתאם לדיני הפרטיות במדינה.

בעוד שהקנס שהוטל נמוך משמעותית מסכום המקסימום שרשאית הנציבות לפסוק (10 מיליון דולרים), הוא הוטל ביחס לארבע הפרות מתועדות בלבד של הוראת החוק (אם כי כל הפרה עשויה להתייחס לאלפי נמענים שקיבלו את אותה הודעה). בנוסף, הקנס הוטל ביחס למשלוח הודעות בתקופה המיידת שבסמוך לכניסת החוק לתוקפו (2.7.2014), בניגוד לציפיות כי הנציבות תפגין סובלנות מסוימת ביחס להפרת הוראות החוק בתקופה הראשונית שלאחר כניסתו לתוקף. מקור: Stikeman Elliot (מאת דיוויד אלדר).