רפורמה מקפת בהסדרי הפרטיות בגוגל

אולי יעניין אותך גם

רגולטור הפרטיות באיטליה הגיע להסדר פשרה עם גוגל בעניין נוהגי הפרטיות שענקית הרשת מיישמת מ-2012. הסדר הפשרה מחייב את גוגל לערוך רפורמה בין היתר בתחומים הבאים:
  • שיפור מסמכי מדיניות הפרטיות על-ידי פירוט נוהגי הפרטיות הספציפיים לכל אחד משירותי גוגל - במקום המדיניות הגנרית שקיימת כיום ומכסה באופן כוללני את כל שירותי גוגל. (law.co.il מעיר שבכך נאלצת גוגל לחזור אחורה מהשלב הקודם שבו איחדה את כל הסדרי הפרטיות של שירותיה להסדר כוללני אחד). המדיניות החדשה נדרשת לפרט את המטרות לשמן גוגל מעבדת מידע אישי, האופן בו גוגל מייצרת פרופיל נתונים אישיים על המשתמש באמצעות איסוף מידע אישי דרך מספר שירותים מקוונים, השימוש בעוגיות ועוד. גוגל נדרשת להקים מאגר שירכז את כל גרסאות מדיניות הפרטיות של החברה.
  • גוגל תוכל לייצר פרופיל נתונים אישיים על משתמשים רק אם תקבל מראש את הסכמתם מדעת. דרישה זו מחייבת את גוגל הן לגבי משתמשים חדשים והן לגבי משתמשים קיימים. גוגל גם נדרשת להעניק לכל משתמש זכות סירוב ליצירת פרופיל נתונים אישיים עליו.
  • על גוגל לקצוב את פרק הזמן בו היא שומרת מידע אישי על משתמשים ולהנהיג נהלים למחיקת המידע בחלוף פרק הזמן שנקבע.
  • טכניקות האנונימיזציה למידע אישי יותאמו לדרישות הרגולטורים האירופים.
ב-2012 ערכה גוגל שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות שלה שהובילו לחקירה של רשויות הפרטיות באיטליה, צרפת, ספרד ומדינות נוספות באירופה, שסיומם כנראה בפשרה זו.

ההסדר עם גוגל מחייב את החברה למסור לרגולטור דיווח רבעוני על הצעדים שהיא נוקטת ומאפשר לאיטלקים לערוך ביקורת במטה גוגל בקליפורניה, בכדי לפקח על האופן שבו היא מיישמת את התחייבויותיה. ההסדר מקציב לגוגל כ-11 חודשים לעמוד במכלול ההתחייבויות שנטלה על עצמה. בה בעת, ענקית החיפוש ממשיכה את הדו-שיח עם הרגולטור האיטלקי על ישום פסיקת בית המשפט האירופי על הסרת תוצאות ממנוע החיפוש על-פי הזכות להישכח. מקור: הודעה לעיתונות של רגולטור הפרטיות האיטלקי.