המדינה מאיימת לתבוע על פרסום נוסח חוק

אולי יעניין אותך גם

צבי דביר, מתנדב בסדנא לידע ציבורי (עמותה הפועלת, בין היתר, לאיסוף, פתיחה והנגשה של מידע ציבורי וידע אזרחי) ובעמותת ויקימדיה ישראל, זכה לקבל מרשות המסים מכתב תקיף, הדורש ממנו לחדול מפרסום מקוון של פקודת מס הכנסה בשל הפרה נטענת של זכויות יוצרים.

דביר מוביל פרויקט בשם "ספר החוקים הפתוח", שמטרתו לפרסם בפומבי את הנוסחים המעודכנים ביותר של חוקי המדינה, על כל השינויים שחלו בהם החל ממועד פרסומם. בעמוד הפרויקט מודגש כי פרסום החקיקה במדינת ישראל לוקה בחסר, בין היתר משום שדברי החקיקה מתפרסמים ב"רשומות" עם אישורם בכנסת ולאחר מכן מתפרסם בנפרד אוסף מצטבר של תיקונים שיש להחיל על לשון החוק, כאשר הקורא נדרש להרכיב לבדו את נוסח החוק המלא מהפרסום הראשוני של החוק והתיקונים שנוספו לו. נוסח משולב של דברי חקיקה מתפרסם בדרך כלל על-ידי מאגרי מידע משפטיים שהשימוש בהם כרוך בתשלום.

דביר פנה לרשות המסים בהתאם לחוק חופש המידע וקיבל לידיו את פקודת מס הכנסה המנדטורית, שמאז תוקנה פעמים רבות. הוא שילב את הפקודה והתיקונים לה לכדי נוסח אחד ופרסם את נוסח החקיקה המלא במסגרת פרויקט "ספר החוקים הפתוח". במהלך עבודתו על שילוב תיקוני הפקודה לכדי נוסח משולב, איתר דביר שורה של טעויות שנעשו ברשות המסים במהלך יצירת הנוסח המשולב של הפקודה והפנה את תשומת לב אנשי הרשות לכך. 

בתגובה, זכה דביר לקבל מכתב תקיף מהממונה על חופש המידע ברשות, בו נטען כי "נדהמתי לגלות כי הקובץ של פקודת מס הכנסה משמש אותם לפרויקט ספר החוקים ולא לשימוש אישי. הקובץ בנוסחו האחיד כפי שנשלח אליך מהווה קניין רוחני הנעשה (עבור רשות המסים) על-ידי קבלן פרטי ובהתאם להתחייבות חוזית... הנכם נדרשים להוריד את קובץ פקודת מס הכנסה שנשלח לכם מאתר האינטרנט לאלתר! ...בטרם נקיטת צעדים משפטיים".

העמותות, באמצעות עו"ד יהונתן קלינגר מטעמן, השיבו לרשות כי דרישתה מנוגדת לחוק, הואיל וחוק זכות יוצרים קובע כי לא תהיה זכות יוצרים בחוקים, בתקנות, בדברי הכנסת ובהחלטות שיפוטיות וכי בהיעדר זכות יוצרים בדבר חקיקה, תמוהה המסקנה לפיה ניתן לייצר זכויות במסמך משפטי הנעדר מקוריות, יצירתיות או ערך אמנותי.

רשות המסים מסרה בתגובה, בין היתר, כי היא מנועה מלהפיץ את הנוסח המשולב של החוק שנערך על-ידי חברת עמה התקשרה וכי הובהר לדביר כי בהפצת הקובץ ברבים יהיה משום הפרת זכויות של חברת רונן. עוד נמסר כי הפונה לא אוים בתביעה, אלא הוזהר כי לפרסום המידע בציבור יש השלכות משפטיות. מקור: TheMarker (מאת ליאור דטל).