אירופה רוצה להרחיב את איסוף המידע על נוסעי טיסות

אולי יעניין אותך גם

נציבות האיחוד האירופי מגבשת תוכנית פעולה למאבק בטרור, במסגרתה יאסף באופן גורף מידע אישי על כל נוסעי הטיסות הנכנסות לאירופה ויוצאות ממנה. התוכנית כוללת איסוף 42 שדות מידע מכל נוסע, לרבות שמו, פרטי הדרכון שלו, תאריך הזמנת הטיסה, אמצעי התשלום ששימש לרכישת הכרטיס, סוכן הנסיעות באמצעותו הכרטיס הוזמן, ארוחה מועדפת ועוד.

המידע מיועד לאחסון במאגר כלל-אירופי שיהיה נגיש לרשויות ביטחון ביבשת. הוא ישמר בצורתו הגולמית למשך שבעה ימים אחרי הטיסה. לאחר תקופה זו, הפרטים המזהים יופרדו ממנו ויועברו למאגר נפרד. המידע בשני המאגרים ישמר למשך חמש שנים נוספות כאשר צימוד בין שני המאגרים לצורך אחזור המידע יתאפשר רק באישור קצינים בכירים. המידע יוכל לשמש רק לצורך מאבק בפשיעה חמורה חוצה-גבולות.

פעילים בתחום הגנת הפרטיות באירופה הביעו ביקורת תקיפה נגד התוכנית המוצעת, שלטענתם עומדת בסתירה לעקרון המידתיות שעליו פסק בית הדין האירופי (ה-ECJ) בשנה שעברה בעניין איסוף גורף של נתוני תקשורת. התוכנית נתקלת בהתנגדות גם בתוך הפרלמנט האירופי, שם היא זקוקה לרוב על מנת לצלוח את הליכי החקיקה. מקור: הגרדיאן (מאת: אלן טרוויס).