ביבי צריך לפנות ליו-טיוב

ועדת הבחירות המרכזית קבעה אתמול כי "סרטון הגננת" של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מפר את הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, האוסר על שימוש בילדים מתחת לגיל 15 לצרכי תעמולה. הואיל והסרטון הופץ באינטרנט והפך ויראלי, הורה השופט סלים ג'ובראן לתנועת הליכוד לנקוט באמצעים אקטיביים על-מנת שהסרטון ייגנז. עליה לפנות מיוזמתה ל- YouTube ולאתרי החדשות המרכזיים באינטרנט שפרסמו את הסרטון, בדרישה כי זה יוסר באופן מיידי.

העתירה בעניין הוגשה על-ידי התנועה לאיכות השלטון בישראל ומפלגת יש עתיד, שביקשו להורות על מתן צו מניעה ביחס לסרטון. בסרטון בוימו ילדים בגן ילדים בהתנהגות לא ראויה, כשראש הממשלה מופיע בסרטון על תקן גננת המנסה להשליט סדר, כאשר הילדים נקראים בשמות של ראשי מפלגות אחרות (ציפי, יאיר, נפתלי ואיווט).

השופט ג'ובראן קבע כי סעיף 2ג לחוק הבחירות אוסר על שימוש בילדים מתחת לגיל 15 לצרכי תעמולה, למעט כאשר הילדים מופיעים כשהם מבצעים פעילות שגרתית. עיקרון טובת הילד הוא העיקרון שהוביל לחקיקת איסור זה. נפסק כי השאלה אם התקבל אישור ההורים להשתתפות ילדיהם בסרטון תעמולה, אינה מעלה או מורידה מהשאלה האם האיסור בסעיף הופר. גם אם התקבל אישור האפוטרופסים של הילדים המשתתפים, השימוש באותם ילדים עדיין אסור. 

באשר לשאלת תחולת האיסור על פרסומים באינטרנט, קבע השופט ג'ובראן כי האיסור בסעיף 2ג לחוק הבחירות חל גם על פרסום שנעשה באינטרנט. בניגוד לאיסורים ספציפיים מחוק הבחירות, המחילים עצמם בלשונם על מדיה מסוימת, האיסור על שימוש בילדים בתעמולה נקבע ונוסח בחוק הבחירות באופן כללי. נקבע כי אין הצדקה, שעה שהמחוקק קבע איסור כללי, להחריג איסור זה ולקבוע כי אינו חל באינטרנט. לא ניתן להעלות על הדעת שאותו סרטון תעמולה, המפר את החוק, ייאסר לשידור בטלוויזיה וברדיו ותתאפשר הצגתו באינטרנט. 

בבחינת נסיבות המקרה, הגיעה הוועדה למסקנה כי אין חולק שהסרטון עושה שימוש בילדים מתחת לגיל 15, כי הוא בגדר תעמולה וכי אין תחולה לסייג הנוגע לילדים המבצעים פעילות שגרתית. אין בעובדה כי הסרטון הופץ בטעות כדי לשנות ממסקנות ההחלטה, בעיקר נוכח המדיה שבה פורסם הסירטון: האינטרנט. הנזק בגין הפצה בטעות של סרטון בטלוויזיה או ברדיו ממוקד לאלו שצפו בו או שמעו את התעמולה האסורה. מנגד, לתעמולה המופצת באינטרנט, בייחוד תוכן "ויראלי" דוגמת הסרטון, נזק משמעותי ובלתי ניתן לאומדן. הסרטון נצרב באינטרנט וכמעט שבלתי אפשרי להסירו לחלוטין. בוחר שישקיע מאמץ מינימאלי בחיפוש פשוט במנוע החיפוש גוגל, יגיע מחר ואף בעוד שנים רבות לסרטון. 

לסיכום, ציין השופט ג'ובראן כי הסרטון הועתק והוטמע בעשרות כתבות, לרבות במספר עותקים באתר שיתוף סרטוני הווידאו YouTube. בהתאם, לא ניתן לייחס משקל לעובדה כי הסרטון הופץ עקב טעות.

ניתן צו מניעה האוסר את פרסומו של הסרטון, כאשר השופט ג'ובראן הטיל על מפלגת הליכוד לעשות כל שביכולתה על-מנת לוודא כי צו המניעה יכובד. עליה לנקוט באמצעים אקטיביים על-מנת שהסרטון ייגנז. עליה לפנות מיוזמתה ל- YouTube ולאתרי החדשות המרכזיים באינטרנט שפרסמו את הסרטון, בדרישה כי זה יוסר באופן מיידי [תב"כ 5/20 התנועה לאיכות השלטון בישראל ואח' נ' חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש הממשלה ואח'].