הממשלה מרגיעה: רשות הסייבר תשמור על זכויות יסוד

אולי יעניין אותך גם

יומיים לאחר שפניה ליועץ המשפטי לממשלה הביעה דאגה מהעדר איזונים ובלמים מספקים על כוחה של רשות הסייבר הלאומית, משרד ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה משגרים מסר הרגעה. בינתיים, הצעת ההחלטה על הקמת הרשות לא תובא לישיבת הממשלה בישיבתה הקרובה שנועדה ליום ראשון 18.1.2015.

ממשרד ראש הממשלה נמסר לכתב הארץ, עודד ירון: "בשונה מהנטען, לא רק שהשמירה על זכויות יסוד עמדה כעקרון מנחה בהכנת הצעת ההחלטה, אלא שהיא מהווה אחת מתכליותיה המרכזיות. עקרון זה ניצב גם בבסיס הקמתה של הרשות כגוף אזרחי אשר עובד עם הארגונים והמגזרים במשק באופן שקוף ושיתופי לטובת הגנתם. יתר על כן ובניגוד לנטען, נקבע מפורשות כי בהיבטים הרלוונטיים הדברים יבוצעו בעבודת מטה עם היועץ המשפטי לממשלה, מתוך כוונה ברורה ומוצהרת לתת מענה מיטבי בעניין זה. ברור מאליו, שכל החלטת ממשלה כפופה ממילא לחוק, ובפרט לחקיקה הנוגעת לזכויות יסוד".

כזכור, לדברי הפניה בעוד היא מבקשת לייעד לרשות החדשה תפקיד רב-כוח של "גילוי, זיהוי, התרעה ושיתוף מידע" - תפקיד הדורש הפעלתן של יכולות טכניות רחבות ועמוקות - אין בהצעה המיועדת לעלות על שולחן הממשלה סייגים לגבי כוחה של הרשות. "עוד יותר מזה נעדר ממנה הקמת מנגנון של פיקוח ובקרה אזרחי על פעולת הרשות – החל ממסירת דיווחים תקופתיים לגורמי ממשלה וציבור ועד לייצוג מושאי מערך הפיקוח והניטור – המגזר הפרטי והעסקי - בתהליכי קבלת ההחלטות המרכזיים ברשות.. . ההתייחסות המאד-כללית ומעורפלת לתיקוני חקיקה נדרשים, איננה יכולה לתקן פגם זה שכן על הממשלה לגדר את הנושא ולהנחות את גופי הביצוע בדבר יישום החלטתה.

מלשכת היועץ המשפטי לממשלה נמסר לירון כי "בכל הנוגע להיבטים בפעולת הרשות העשויים להשפיע על זכויות יסוד, ההצעה עצמה קובעת שתבוצע עבודת מטה שתכליתה איזון בין צרכי הגנת מרחב הסייבר לבין הגנה על זכויות אלה, ושהמלצותיה יובאו לאישור היועץ המשפטי לממשלה. ככל שההצעה תאושר, משרד משפטים ימשיך ללוות את היישום שלה במגוון היבטים, לרבות היבטים הנוגעים להגנת הפרטיות וזכויות יסוד נוספות, כאמור".