קנדה: ניתן לחפש בסלולרי של עצור ללא צו שיפוטי

אולי יעניין אותך גם

רשויות האכיפה בקנדה רשאיות לערוך חיפוש בסמארטפון של חשוד אגב מעצרו וללא צו שיפוטי - כך פסק לפני ימים אחדים ברוב דעות בית המשפט העליון הפדרלי של קנדה. ההלכה, שעומדת בניגוד לפסיקה מקבילה של בית המשפט העליון הפדרלי בארצות-הברית מלפני כחצי שנה, קובעת ארבעה תנאים מצטברים לחיפוש בסלולרי של עצור:
  • מעצרו של החשוד בוצע כדין;
  • החיפוש אגב המעצר נעשה בסמיכות למעצר ולצורך תכלית חקירתית או משטרתית כגון הגנה על כוחות המשטרה, הציבור או החשוד ושימור ראיות. החיפוש יכול להיעשות גם לצורך חשיפת ראיות - אם הימנעות מחיפוש עלולה לפגוע באופן ממשי בחקירה;
  • טיב והיקף החיפוש תואמים למטרת החיפוש. ההלכה קובעת שככלל, ניתן לערוך חיפוש רק בתכנים שנוצרו בסמיכות זמנים למעצר - הודעות דוא"ל שנשלחו או התקבלו בעת שקדמה למעצר, תמונות שצולמו בסמיכות זמנים לאירוע הנחקר ויומן השיחות האחרונות של החשוד;
  • המשטרה ערכה תיעוד קפדני של הראיות שנבדקו בסמארטפון, ושל אופן ביצוע החיפוש, האפליקציות שנבדקו תוך כדי ביצוע החיפוש, מועד החיפוש ומשכו וכיו"ב. התיעוד נחוץ בכדי שבית המשפט יוכל בדיעבד לבחון את חוקיות החיפוש.
מקור: ArsTechnica (מאת: סירוס פאריבר).