אירופה לגוגל: הסירי קישורים בכל העולם

אולי יעניין אותך גם

כחצי שנה לאחר פסיקת בית המשפט האירופי, שקבעה כי על גוגל להסיר תוצאות חיפוש שפוגעות בפרטיותו של אדם, פאנל הרגולטורים האירופאים להגנת הפרטיות במידע (ה- Article 29 Working Party) מפרסם כעת הנחיות למנועי חיפוש על אופן יישום פסק הדין. ההנחיות קובעות בין היתר כי:
  • הסרת תוצאות חיפוש צריכה להתבצע ביחס לפעילות מנוע החיפוש על פני כל שמות המתחם שהוא פעיל בהם ברשת, ולא רק בשמות מתחם המשויכים למדינות האיחוד האירופי (כגון google.fr או google.co.uk). ההנחיות מדגישות שהסרת התוצאות צריכה להתבצע גם על פעילות מנוע החיפוש בסיומה הגנרית com.
  • אסור למנוע החיפוש להציג למשמשים מידע כלשהו שממנו ניתן יהיה להסיק שאדם מסוים ביקש להסיר תוצאות חיפוש שנוגעות אליו.
  • על מפעילי מנוע החיפוש להימנע מלהודיע כדרך שגרה לאתרים בהם מופיע התוכן, על כך שעמודים מסוימים שלהם הוסרו מתוצאות החיפוש.
  • פסק הדין של בית המשפט האירופי לא דורש למחוק תוצאות חיפוש ממאגר המידע של המנוע, אלא רק מרשימת התוצאות שמתקבלת על בסיס חיפוש שמו של האדם הטוען לפגיעה.
  • אדם שטוען שתוצאת חיפוש פוגעת בפרטיותו לא מחויב לפנות תחילה או בדיעבד לאתר שבו מתפרסם התוכן הפוגע לכאורה. די בפנייתו למפעיל מנוע החיפוש.
  • בטיפולם בתלונות נגד מפעילי מנועי חיפוש, הרגולטורים הלאומיים במדינות האיחוד האירופי יתמקדו במקרים שנוגעים לאנשים שהם בעלי זיקה ישירה לאיחוד האירופי (למשל, מי שהוא תושב או אזרח של אחת ממדינות האיחוד).
ההנחיות כשלעצמן אינן בעלות תוקף משפטי מחייב (גם לא באיחוד האירופי), אלא משקפות את עמדתם המשותפת של כל הרגולטורים הלאומיים להגנת הפרטיות במידע באיחוד האירופי. אולם ההנחיות עשויות לשמש בסיס לפעולות אכיפה של הרגולטורים. מקור: הנחיית קבוצת העבודה האירופית להגנת מידע.