אירופה תפקח על תוכנות מעקב וריגול

אולי יעניין אותך גם

עסקים אירופאים המציעים ללקוחות מחוץ לאירופה תוכנות למעקב וריגול, יחויבו בקבלת אישור הרשויות - כך קובע תיקון לתקנות האירופאיות לפיקוח על רכיבים דו-שימושיים, שצפוי להיכנס לתוקפו לקראת סוף 2014. מאז שהותקנו לראשונה ב-2009, התקנות מונות רשימה של מאות מוצרים, שירותים וטכנולוגיות שבדרך כלל משמשים לצרכים אזרחיים אך בה בעת עלולים לשמש ליישומים צבאיים או להרחבת התפוצה של נשק להשמדה המונית.

העדכון הנוכחי לתקנות כולל מאות שינויים ברשימת הפריטים המפוקחים. בין הפריטים: "תוכנות חדירה" שהותאמו במיוחד למנוע את גילויין ומיועדות לאפשר גניבה או שינוי של מידע ממוחשב או התערבות בשיטת ההרצה של תוכנות קיימות במחשב לצורך הפעלת פקודות מרחוק.

המשרד הבריטי לעסקים וחדשנות הביע תמיכה באימוץ התקנות החדשות והדגיש שתוכנות מעקב וריגול מהוות איום לביטחון לאומי וזכויות אדם. אחרים לעומת זאת מטילים ספק בכוחן של התקנות החדשות להועיל בפיקוח אפקטיבי על מכירת טכנולוגיות ריגול. מקור: הגרדיאן (מאת: אלכס הרן) והודעת נציבות האיחוד האירופי.