AT&T הגבילה 'גלישה ללא הגבלה' - ותיתבע על הטעיה

נציבות הסחר הפדראלית בארה"ב (ה- FTC) הודיעה כי בכוונתה לתבוע את חברת התקשורת AT&T על הגבלה מטעה ולא הוגנת של תעבורת מידע. בתלונה נטען כי החברה גבתה מלקוחותיה תמורה עבור תוכניות גלישה ללא הגבלה, אך בפועל צמצמה את מהירות הגלישה לעיתים בהיקף של 90%. הפרקטיקה השפיעה כנראה על 3.5 מיליון לקוחות לכל הפחות.

אדית רמירז, העומדת בראש הנציבות, מסרה כי החברה "הטעתה מיליוני לקוחות סלולר לאחר שגבתה מהם תמורה עבור תוכניות המכונות "בלתי מוגבלות", כאשר בפועל הן לא היו כאלו כלל". הנציבות טענה כי פעולות צמצום תעבורת המידע של החברה גרמו לכך כי פעולות שגרתיות כמו הפעלת GPS או צפייה בסרטונים הואטו באופן ניכר או לא התאפשרו כלל. הנציבות טוענת עוד כי החברה לא הסבירה את הפרקטיקה כהלכה לצרכנים. מנגד, טענה החברה כי הטענות "חסרות בסיס" וכי עדכנה כנדרש את המשתמשים. מקור: Business Insider (מאת קריסטינה סטרבנז).