הנהלת בתי המשפט: לאסור גישת מנועי חיפוש למאגרי פסיקה

אולי יעניין אותך גם

לפני כחודש הודיע היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, עו"ד ברק לייזר, כי מאגרי מידע משפטיים המבקשים גישה לשרתי הנהלת בתי המשפט, יידרשו לחתום על כתב התחייבות חדש. בכתב התחייבות זה נתבקשו מפעילי אותם מאגרים להצהיר כי ידוע להם כי מתן גישה למידע המצוי ברשותם באמצעות מנועי חיפוש כגון גוגל ואח' עשוי להוות פגיעה בפרטיות. כן נתבקשו מפעילי המאגרים להתחייב כי ינקטו בכל האמצעים הדרושים על-מנת למנוע אינדוקס של ההחלטות ופסקי-הדין המועברים אליהם על-ידי הנהלת בתי המשפט על-ידי מנועי החיפוש.

הדרישה לחתימה על נוסח כתב ההתחייבות החדש משקפת את עמדת הנהלת בתי המשפט ביחס ל"רצון להגן על פרטיות המתדיינים אשר מידע פרטי אודותיהם נחשף ברחבי הרשת לכל דורש". ההחלטת הנהלת בתי המשפט התקבלה ללא דיון ציבורי או הליך חקיקה, כאשר במקביל דנה ועדה שמינה שר המשפטים לשעבר בסוגיה של פרטים מזהים בפסקי דין וכן הנושא נידון לא אחת בפסיקת בית המשפט העליון, שדן באיזון בין הזכות לפרטיות לבין עקרון פומביות הדיון.

בתחילת החודש עתר המאגר המשפטי "תקדין" לבג"ץ נגד ההחלטה. בעתירה נטען כי הנהלת בתי המשפט נעדרת סמכות להגביל פרסום פסקי-דין וכי מדובר בשאלת איזון של זכויות כבדות משקל שהנהלת בתי המשפט אינה מוסמכת להחליט בה. עוד נטען כי ההחלטה סותרת את עקרון פומביות הדיון הקבוע בחוק יסוד השפיטה. מקור: הארץ (מאת רויטל חובל).