ארה"ב: אין תוקף לפטנט לשיטה לאבטחת רכישות מקוונות

בית המשפט הפדראלי לערעורים בארצות-הברית קבע כי הפטנט של חברת buySAFE Inc, ביחס לשיטה לאבטחת עסקאות רכישה מקוונות, הוא נעדר תוקף משום שהוא מבוסס על רעיון מופשט.

ההחלטה מהווה ניצחון לגוגל, שהואשמה בהפרת הפטנט. בהכרעתו, הסתמך בית המשפט על החלטת בית המשפט העליון האמריקאי מחודש יוני השנה, בעניין Alice Corp, בה קבע ביהמ"ש העליון כי לא ניתן להגן על רעיונות מופשטים באמצעות פטנטים רק מפני שהם משלבים תכנה ומחשב, מבלי להוסיף לרעיונות אלה שום אלמנט חדש ויצירתי.

בית המשפט לערעורים אישר את החלטת הערכאה דלמטה, שקבעה כי הפטנט מקיף רק רעיון בסיסי של אספקת שירותי אבטחה של צד שלישי לעסקאות הנערכות בסביבה המקוונת. בית המשפט לערעורים ציין כי החלטת ביהמ"ש העליון בעניין Alice Corp הקלה על החלטתו בתיק זה וכי אין בנסיבות המקרה לבחון את גבולות החלטתו של ביהמ"ש העליון.

גוגל נתבעה על-ידי buySAFE ב-2011, כאשר בתביעה נטען כי גוגל הפרה את הפטנט כאשר הפעילה את שיטת ה- Google's Trusted Stores, במסגרתה גוגל מעריכה משווקים מקוונים ומסייעת לצרכנים לפתור מחלוקות ביחס לעסקאות המקוונות שערכו. מקור: Law360 (מאת ראיין דייוויס).