ארה"ב: מיקרוסופט מסרבת לציית לצו למסירת מידע מהענן

אולי יעניין אותך גם

מיקרוסופט מסרבת לציית לצו של בית המשפט הפדרלי המחוזי במנהטן, המורה לה להמציא לרשויות חקירה פדרליות תכתובות דואר אלקטרוני השייכות לחשבון משתמש שמוחזק בשרתי החברה באירלנד. הסירוב המסתמן של החברה חושף אותה כמובן לסנקציות על ביזיון בית המשפט. בעוד שהחברה מיצתה את אפשרויות הערעור שלה על הצו עצמו, דווקא החלטה אפשרית של בית המשפט על ביזיון בשל אי-ציות לצו תפתח בפני החברה אפשרויות ערעור נוספות.

מיקרוסופט נמצאת במלכוד היות שציות לצו השיפוטי של בית המשפט הפדרלי יגרום לה להפר את דיני הגנת הפרטיות באירלנד שם היא מפעילה את שרתיה. לעומת זאת, ציות לדיני הגנת הפרטיות המחמירים יותר באירלנד יגרום למיקרוסופט להפר את הוראות הצו השיפוטי האמריקאי. דיני הגנת הפרטיות באירלנד מאפשרים אמנם לספקי שירותים מקוונים לשתף מידע אישי של לקוחות עם רשויות זרות לצורכי חקירה, אך מחייבים ששיתוף כזה ייעשה בהתאם לתהליכים סדורים שקבועים באמנות בינלאומיות (תהליכים שרשויות החקירה האמריקאיות לא פעלו לפיהם במקרה זה).

מיקרוסופט חוששת שהיענות לצו בית המשפט יגרום לרבים מלקוחותיה הגדולים באירופה לעבור לספקי שירותים מקוונים אחרים, שבסיס פעילותם נמצא מחוץ לגבולות ארצות-הברית ובשל כך יתכן שאינם כפופים לדינים האמריקאים ולסמכות בתי המשפט שם. החלטת בית המשפט בעניין מיקרוסופט מבוססת בעיקר על סמכות בית המשפט כלפי החברה (שמאוגדת, פועלת ומנוהלת בארצות-הברית), ועל השליטה והגישה שיש לחברה על המידע שמאוחסן מחוץ לגבולות ארצות-הברית. מקור: פורבס (מאת: אמה וולאקוט).