אירופה: תקנות חדשות לאמצעי זיהוי וחתימה אלקטרוניים

אולי יעניין אותך גם

לפני שבועות ספורים אושרו סופית התקנות האירופאיות החדשות להסדרת השימוש באמצעים אלקטרוניים לזיהוי, אימות זהות וחתימה. עם כניסתן לתוקף של התקנות החדשות בתום תקופת מעבר של כשנתיים, הן יהיו בעלות תחולה ישירה בכל מדינות האיחוד האירופי, בלא צורך בתהליך חקיקה פנים-מדינתי לקליטתן לדין הלאומי של מדינות האיחוד. התקנות החדשות יחליפו את הדירקטיבה האירופית על חתימות אלקטרוניות, שתבוטל ביולי 2016.

התקנות החדשות קובעות מסגרת מקיפה של הסדרים להכרה חוצה-גבולות בקרב מדינות האיחוד, של תעודות זהות אלקטרוניות (e-ID), חתימות אלקטרוניות, חותמות אבטחה אלקטרוניות (Electronic Seals) וחותמות זמן אלקטרוניות, לאימות ולווידוא תקפותם של מסמכים אלקטרוניים. התקנת התקנות החדשות הושלמה בתום תהליך חקיקה ממושך, כחלק מ"סדר היום הדיגיטלי" שעליו הכריזה אירופה במטרה לטפל במכשולים המקשים על התפתחותו של משק דיגיטלי כלל-אירופי. {לעיון בנוסח הלא-רשמי של התקנות לחץ כאן}.