ICANN מתנגד לעיקול סיומת שמות המתחם של איראן

אולי יעניין אותך גם

התאגיד להקצאת שמות מתחם וכתובות אינטרנט (ICANN) מתנגד לעיקול הזכויות הנובעות ממרשם שמות המתחם של איראן. בתגובה שהגיש הארגון לבית משפט בארצות-הברית הוא טוען כי תפיסת ועיקול הזכויות הנובעות ממרשם שמות המתחם יהפוך את שמות המתחם לחסרי ערך ולפיכך לא יהיה בכך כדי לסייע ולפצות את קבוצת נפגעי הטרור שפתחו בהליך.

בתגובתו, הביע הארגון את הבנתו למטרות קבוצת נפגעי הטרור המנהלת את ההליך, אך ציין כי גם אם ביהמ"ש יאשר את התפיסה, אין בידיו כל אפשרות טכנית להעביר את מערכות ניהול שמות המתחם לקבוצה.

לא מכבר דיווחנו כי קבוצת נפגעי טרור אמריקאיים ובני משפחותיהם פעלו לתפיסת ולעיקול רישיונות האינטרנט והזכויות הנובעות ממרשם שמות המתחם של איראן, שתמכה בפעילות הטרור. נפגעי הטרור מחזיקים בידם פסק-דין מבית משפט פדראלי אמריקאי, נגד ממשלת איראן, במסגרתו נפסקו להם פיצויים בשיעור העולה על מיליארד דולרים.

פסק-הדין לא שולם על-ידי ההממשלה האיראנית עד כה ולפיכך נקטו הזוכים לפי פסק-הדין בהליכי עיקול לצורך מימוש הפיצוי שנפסק להם. בין היתר, פועלים נפגעי הטרור לעיקול כל שמות המתחם תחת סיומת המדינה (ccTLDׂׂׂ) של איראן (ir.), הסיומת המקבילה בשפה הפרסית (IDN) וכל כתובות ה-IP המשמשות את הממשלה האיראנית ומוסדותיה.

הזוכים הגישו את מסמכי בית המשפט ל-ICANN, הפועל בארה"ב ובשליטת הממשל האמריקאי. הוא הגוף המקצה ומעניק את הרישיונות ביחס לניהול הסיומות הגנריות הכלליות (gTLD's - כמו com, net, biz, mobi וכו') וסיומות שמות המתחם המדינתיות. הליכים דומים מתנהלים ביחס לסיומת שמות המתחם של סוריה (sy) ושל קוריאה הצפונית (kp). מקור: BBC.