ספרד: "מס גוגל" הוטל על קישורים ברשת

ספרד הוסיפה לאחרונה לספר חוקיה 'מס קישורים' המחייב אתרי אינטרנט בהיטל מיוחד על הצבת קישורים ותיאורים נלווים לידיעות שפורסמו לראשונה על-ידי אתרי חדשות החברים באיגוד העיתונות הספרדי. בשלב זה לא ברור מה יהיה גובה המס החדש, שכבר זכה לכינוי "מס גוגל", אולם הסנקציה הצפויה על הפרת החוק היא קנס מירבי של 300,000 אירו. גם היקף תחולת המס החדש לא ברור בשלב זה ויתכן שרשתות חברתיות יהיו פטורות ממנו. כצפוי, "מס גוגל" הספרדי מעורר ביקורת חריפה בספרד ומחוצה לה והוא כבר זכה לתיאור הלא-מחמיא "החוק הידוע ביותר לשמצה בהיסטוריה של האינטרנט".

ספרד מצטרפת בכך לגרמניה שקבעה בשנה שעברה מס דומה, אלא שלהבדיל מספרד, גרמניה עיגנה פטור מפורש המאפשר להציב לינק שלצדו כותרת הידיעה, בתנאי שלא נלווית להם תמצית של הידיעה. ענקית הרשת יאהו! הגישה בעת האחרונה עתירה לבית המשפט החוקתי העליון בגרמניה, בבקשה לפסול את סעיף החוק הגרמני. יאהו! טוענת שהעמימות הלשונית של ההוראה בחוק הגרמני גורמת לחוסר וודאות משמעותי באשר למותר ולאסור. יאהו! טוענת גם שההוראות בחוק מגבילות את זכות הגישה למידע באופן בלתי חוקתי. בישראל, הצעת חוק פרטית דומה הונחה על שולחן הכנסת בתחילת השנה. מקורות: International Business Times (מאת: ג'ף סטון); Yahoo! News (מאת AP).