כמו באירופה? הצעת חוק מבקשת לעגן את הזכות להישכח

אולי יעניין אותך גם

על שולחן הכנסת הונחה אתמול הצעת חוק פרטית חדשה [פ/2648/19] של חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי כנסת, המבקשת לתקן את חוק הגנת הפרטיות ולעגן בחקיקה את "הזכות להישכח". ניתן להניח כי הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - הזכות להישכח), התשע"ד-2014, הוגשה בעקבות פסיקת בית המשפט האירופי, שקבעה כי על מנוע החיפוש שמפעילה גוגל להסיר תוצאות חיפוש אודות אדם הפוגעות בפרטיותו (גם מבלי לחייב את האתר שפרסם את המידע להסירו) וזאת אם המידע אינו מדויק או לא רלבנטי עוד.

בהתאם להצעת החוק, כל אדם הרואה עצמו נפגע מפרסום מידע אישי ברשת יהיה רשאי לפנות למפעיל מנוע החיפוש שבאמצעותו ניתן לאתר את המידע, בבקשה להסירו. ככל ומנוע החיפוש דחה את הבקשה או לא השיב לה, ניתן יהיה לפנות לבית משפט בבקשה כי יורה למנוע החיפוש להסיר את המידע כאמור. בהתאם לנוסח ההצעה, ביהמ"ש רשאי להורות למפעיל מנוע החיפוש להסיר את המידע, ככל והוכח להנחת דעתו כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין. לצורך כך, ישקול ביהמ"ש את מידת הפגיעה שנגרמה או העלולה להיגרם למבקש כתוצאה מפרסום המידע, לעומת הפגיעה באינטרס הציבורי כתוצאת מהסרת המידע. ביהמ"ש אמור להתחשב, בין היתר, בזהות המבקש, באופיו וברגישותו של המידע האישי.