פלורידה: הורחב החוק המחייב לדווח על פריצה למאגר מידע

אולי יעניין אותך גם

ב-1 ביולי נכנס לתוקפו בפלורידה חוק המרחיב את חובותיהם של בעלי מאגר מידע במקרה של פריצה למאגר או זליגת מידע ממנו. החוק החדש מחייב בעלי מאגרים הכוללים מידע אישי, לנקוט באמצעי הגנת-מידע סבירים ולהודיע לנשואי המידע ולתובע הכללי במדינה במקרים מסוימים של פריצה למאגר או זליגת מידע ממנו. החוק בפלורידה הוא הראשון בארצות-הברית שמאפשר לתובע הכללי במדינה לקבל מבעל מאגר שנפרץ דו"חות בדיקה, מסמכי מדיניות ונהלים פנימיים הקשורים למאגר ולתקרית האבטחה. בארבעים ושבע מתוך חמישים המדינות בארצות-הברית קיימים כיום חוקים המחייבים לדווח על פריצות למאגרי מידע. מקור: Business Insurance (מאת: ג'ודי גרינוולד).