אירופה: ביהמ"ש פסל את הדירקטיבה על נתוני תקשורת

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט האירופי (ה-ECJ) הורה היום על בטלותה של הדירקטיבה האירופית המסדירה איסוף והחזקת נתוני תעבורה ותקשורת על-ידי ספקי שירותי תקשורת אלקטרוניים, מחמת פגיעה בלתי מידתית בפרטיות. בדומה לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) בישראל, גם הדירקטיבה האירופית על איסוף והחזקת נתוני תקשורת ביקשה לחייב חברות תקשורת, ספקי סלולר וספקיות גישה לאינטרנט להחזיק נתוני מעטפת ותעבורה של תקשורת המתבצעת ברשתות אלקטרונית (כגון נתוני גלישה באינטרנט, נתונים על מיקום וזהות המנוי, משך השיחה, מועדה, יעד השיחה וכו', ללא חשיפת תוכנה), במטרה לאפשר לרשויות להשתמש במידע לצורך גילוי עבירות, חקירתן, מניעתן, גילוי עבריינים והעמדתם לדין.

בית המשפט האירופי פסק כי למרות שהדירקטיבה נועדה לתכלית ראויה של שמירה על ביטחון הציבור, היא אינה עומדת במבחן מידתיות הפגיעה בזכויות הפרט, משום שאין בה בלמים מספקים שיבטיחו שהפגיעה בפרטיות לא תעלה על הנדרש. לטעם בית המשפט, הדירקטיבה גורפת מדי ואינה מבחינה בין סוגים שונים של אמצעי תקשורת אלקטרונית וסוגים שונים של נתוני מעטפת ותעבורה. בנוסף, בית המשפט מצא פגם בכך שהדירקטיבה אינה קובעת קריטריונים ברורים ואובייקטיביים למתן גישה למידע לרשויות האכיפה ואינה מחייבת ליישם אמצעים שיפחיתו את הסיכון לשימוש במידע באופן בלתי מורשה או למטרות פסולות. בית המשפט האירופי קבע עוד שתקופת שמירת המידע לא מוסדרת באופן משביע רצון והביע תמיהה על כך שהדירקטיבה אינה מחייבת שהמידע יאוחסן בתחומי האיחוד האירופי. להבדיל מהחלטת בית המשפט האירופי בג"ץ קבע לפני כשנתיים שחוק נתוני תקשורת בישראל יפורש בצמצום, אך לא יבוטל. מקור: הודעה לעיתונות של בית המשפט האירופי. {לעיון בפסק-הדין המלא: Digital Rights Ireland Ltd v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources}