אירופה מקדמת חקיקה של כללי ניטרליות רשת

הפרלמנט האירופי אישר בימים האחרונים ברוב גורף הצעת חקיקה שתעגן את כללי ניטרליות הרשת בקרב 28 מדינות האיחוד האירופי. החקיקה המתגבשת תחייב ספקיות גישה לרשת וחברות תקשורת בכלל, לנהוג באופן שווה בכל תעבורת הרשת, ללא הגבלות, הכבדות, או התערבות בשימושים או ישומי רשת שונים. זאת, בניגוד לנוהג הרווח לפי דיווחי הרגולטור האירופי לתקשורת אלקטרונית, של הגבלת רוחב-הפס לישומים ואתרים כגון סקייפ ונטפליקס. בהתאם לחקיקה החדשה, ספקיות אינטרנט וחברות תקשורת יורשו להגביל את רוחב הפס המשמש לתעבורה או ישומים מסוימים, רק אם הדבר הכרחי לצורכי אבטחה, ציות לצו בית משפט או טיפול נקודתי בעומס - ובתנאי שההגבלה תבוצע בשקיפות, שוויוניות ומידתיות. בנוסף, ספקיות וחברות תקשורת יוכלו להציע שירותי 'פרימיום' מיוחדים שבמסגרתם ישומים מסוימים יקבלו עדיפות בתעבורת הרשת, ובלבד שאספקת השירותים לא תבוא על חשבון הקטנת רוחב הפס למשתמשים אחרים. השלמת החקיקה דורשת הצבעה נוספת בפרלמנט האירופי לאחר הבחירות שצפויות בחודש מאי השנה וכן את אישורן של ממשלות המדינות החברות באיחוד האירופי. כזכור, בישראל, כללי ניטרליות הרשת חלים מזה זמן רב על חברות הסלולר והחוק להרחבתם לכלל שוק התקשורת אושר סופית בקריאה שלישית בכנסת בתחילת פברואר השנה. בארצות-הברית, ניסיונות להסדיר את הנושא לא צלחו עד כה. מקור: פורבס (מאת: אמה וולקוט).