אירופה מקדמת את התקנות החדשות להגנת פרטיות במידע

אולי יעניין אותך גם

מליאת הפרלמנט האירופי קידמה בצעד נוסף את הרפורמה המקיפה בדיני הגנת הפרטיות ביבשת, כשאישרה בשבוע שעבר ברוב קולות גורף את הצעת התקנות החדשות להגנת פרטיות במידע. אישור התקנות מאפשר להמשיך בהליכים להשלמת החקיקה חרף פיזור הפרלמנט האירופי לקראת הבחירות שצפויות בחודש מאי השנה.

התקנות החדשות יסמיכו את הרגולטורים המדינתיים באיחוד להטיל קנסות על חברות שיפרו את התקנות, בסכום של עד 100 מיליון אירו או 5 אחוזים מהמחזור השנתי של החברה (לפי הגבוה). התקנות גם מעגנות את זכות נשואי המידע "להישכח" (right to be forgotten), כלומר לדרוש את מחיקת המידע אודותיהם כשאין עוד צורך לגיטימי להחזיק בו. הן גם מחייבות בעלי מאגרי מידע להודיע לנשואי המידע ללא דיחוי במקרה של פריצה למאגר או זליגת מידע ממנו.

בניגוד לדירקטיבה להגנה על מידע אישי שמוסדות האיחוד האירופי חוקקו ב-1995, התקנות החדשות (שיחליפו את הדירקטיבה) יהיו בעלות תחולה משפטית ישירה בכל 28 מדינות האיחוד, ללא צורך בחקיקה לאומית נוספת שתקלוט את הוראותיהן לדין המקומי של מדינות האיחוד. בכך הן יסייעו בגיבוש דין אירופי אחיד בתחום הגנת הפרטיות במידע, ללא ואריאציות בין מדינות האיחוד. ארגונים ואיגודים המייצגים חברות טכנולוגיה אירופאיות ובינלאומית הביעו חשש שהתקנות החדשות יטילו עודף רגולציה שתכביד יתר-על-המידה על חדשנות טכנולוגית. אחרים, ובראשם האחראית על תיק המשפטים בנציבות האיחוד, הביעו שביעות רצון מהחלטת הפרלמנט לתמוך בהצעת התקנות החדשות. מקור: IT World (מאת: ג'ניפר בייקר).