הצעת חוק: מנועי חיפוש ישלמו תמלוגים לאתרי תוכן

אולי יעניין אותך גם

על שולחן הכנסת הונחה בימים האחרונים הצעת חוק פרטית מטעם 9 חברי כנסת, המבקשים לקבוע בחקיקה חובת תשלום של מנועי חיפוש ליוצרי תכנים שאתריהם נכללים בתוצאות החיפוש {הצעת חוק להסדרת תשלומים ליוצרי תוכן ברשת האינטרנט, התשע"ד-2014}. לדברי המציעים, החוק נועד "לשם קידום ועידוד יצירה, הפקה, והפצה של מידע ותוכן ישראלי מקורי ברשת האינטרנט". הצעת החוק תחייב כל מפעיל של מנוע חיפוש ברשת, לשלם למדינה 7 אחוזים מההכנסות השנתיות שלו מפרסומות בישראל. נתח זה יועברו לאחר מכן מהמדינה ליוצרי תוכן ברשת, לפי קריטריונים שיקבעו בתקנות. את התקנות צפויה לגבש ועדה מייעצת שבראשה שופט בדימוס, שני נציגי ציבור מתחום האינטרנט וארבעה עובדי מדינה.

הצעת החוק מסבירה שמנועי החיפוש גורפים רווחים גדולים בשל פעילות התיווך שלהם בין גולשים למגוון העצום של תוכן המצוי ברחבי הרשת. הצעת החוק ממשיכה ומסבירה ש"ללא יוצרי תוכן, אשר מייצרים את התכנים המנוטרים על ידי מנועי החיפוש" לא יהיה למנועי החיפוש קיום. מציעי החוק מדגישים עוד כי לעתים השימוש במנוע החיפוש מונע מאתרי התוכן רווחים מסוימים, הן משום שתמצית התוצאות שמציג מנוע החיפוש לעתים מייתרת את הצורך של הגולש להיכנס לאתר עצמו, והן משום שהקישור שמוצג לגולש מביא אותו לדף פנימי באתר התוכן, במקום לדף הבית, שלדברי המציעים דווקא בו מוצגות הפרסומות שמהוות מקור ההכנסה של אתר התוכן.