דיון מחדש בפסיקה שאיימה לערער את חב' הטלוויזיה בארה"ב

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון של ארצות-הברית ידון מחדש בפסק-הדין בענין WNET et. Al. v. Aereo. פסק-הדין קבע שחברה, הקולטת, מאחסנת ומעבירה למנויה שידורי טלוויזיה מהאוויר, אינה מפרה זכויות יוצרים, מפני שהיא מעמידה לרשות כל מנוי אנטנת-קליטה יעודית אחת. בנוסף, כל מנוי הבוחר להקליט תכנית יוצר עותק ייחודי באזור המוקדש רק לו בשרתי החברה (וזאת גם אם מנוים רבים בחרו לשמור אותה תכנית).

פסק-הדין המקורי ניתן ב- 2nd Circuit Court of Appelas ב- 1.4.2013 ועורר חשש בקרב חב' הטלוויזיה, שכן משמעותו שחברה המספקת שירות כזה פטורה מהצורך לקבל מהן רישיון להעברת שידוריהן ולכן אינה חייבת גם בתשלום. חברות הטלוויזיה טוענות כי Aereo מציעה הלכה למעשה שירות שהוא שווה-ערך לזה של חברות הכבלים. היות ואין זכות ערעור מוקנית לבית המשפט העליון בארצות-הברית, היה על חב' הטלוויזיה לשכנעו שהפסיקה חדשנית דיה כדי שידון בה מחדש. ביום שישי 10.1.2014 החליט העליון האמריקאי לדון בערעור. מקור: ניו-יורק טיימס (מאת אדם ליפטק וביל קרטר).