דרישות חדשות לרישום מאגרי מידע חורגות מהחוק

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט) עדכנה לפני ימים אחדים את טפסי הרישום למאגרי מידע. הטפסים העדכניים דורשים בין השאר לפרט מהם סוגי המידע במאגר (כולל מידע ביומטרי, גנטי ונתוני מיקום שכלל אינם נכנסים להגדרת "מידע" בחוק הגנת הפרטיות). בנוסף הם מבקשים להצהיר מהם מקורות המידע במאגר ולצרף מידע מלא על כל מקור, להיוודע מהו מקור הסמכות החוקית להעברת מידע מן המאגר ומדוע נדרש להעבירו, ועוד.

law.co.il סבור שבהתקנת הטפסים החדשים חורגת רמו"ט מסמכותה שבחוק בכל אחד מאלה -
  • סעיף 9(ב) לחוק הגנת הפרטיות מונה מהם הפרטים שיש לכלול בעת בקשה לרישום מאגר מידע. רבים מהנתונים החדשים הנדרשים חורגים מרשימת אותם פרטים;
  • סעיף 9(ג) לחוק מוסיף ומורה ששר המשפטים רשאי להרחיב בתקנות את רשימת הפרטים, אבל התקנות לא השתנו. יוצא אפוא שרמו"ט החליטה לכאורה שלא להמתין ולשכנע את שרת המשפטים הממונה עליה לתקן את התקנות.
  • אפילו היתה השרה מתקנת את התקנות, ספק גדול אם היא יכולה לדרוש לרשום מאגרים שאין בהם "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. מאגרים כאלה, הכוללים מידע ביומטרי ונתוני מיקום לדוגמה, לא ייחשבו לדעתנו כ"מאגר מידע" כמשמעו בחוק וממילא אין סיבה לרושמם.
  • ואגב, לרמו"ט אין שום מעמד בחוק: בעל הסמכות בענין רישום מאגרי מידע הוא רשם מאגרי המידע בלבד (הפועל אדמיניסטרטיבית במסגרת רמו"ט);
אבל הכי מוזר - מאז 2009 סבורה רמו"ט שיש לבטל את חובת הרישום של מאגרי המידע, שכן היא אינה תורמת לאכיפת הדין המהותי המגן על הפרטיות. משרד המשפטים אפילו פירסם תזכיר חוק בענין זה. והנה, במקום להתעלם דה פקטו מחובת הרישום בחרה רמו"ט להקשות אותה עוד יותר. אכן, נפלאה דרכנו בארץ ישראל....