אירופה: מיזוג סקייפ-מיקרוסופט לא פוגע בתחרות

בית המשפט הכללי של האיחוד האירופי דחה לאחרונה את הסתייגויותיה של סיסקו מעסקת הרכישה של סקייפ על-ידי מיקרוסופט, בשווי 8.5 מיליארד דולר. סיסקו הגישה את התביעה לאחר שנציבות האיחוד האירופי אישרה לפני כשנתיים את המיזוג ללא תנאים או הגבלות כלשהן. טענותיה של סיסקו נסבו על החשש שבעקבות המיזוג, יהיה בידי מיקרוסופט כוח שוק גדול דיו כדי למנוע תאימות הדדית בין ספקים ומוצרי תקשורת. בית המשפט קבע בהחלטתו שסיסקו לא הרימה את הנטל להוכחת טענותיה כי קיים חשש שהמיזוג יפגע בתחרות בשוק שיחות הוידאו. סיסקו הביעה אכזבה מפסק הדין. מקור: AllThingsD (מאת: ג'ון פסובסקי).