אירופה: הצעת דירקטיבה להגנה על סודות מסחריים

אולי יעניין אותך גם

לפני מספר ימים הונחה על שולחנות מוסדות האיחוד האירופי הצעת דירקטיבה בעניין הגנה על סודות מסחריים וידע מקצועי ועסקי חסוי. טיוטת הדירקטיבה מציעה לראשונה פתרון משפטי לחוסר האחידות בדיני הסודות המסחריים של מדינות אירופה. דברי ההסבר להצעת הדירקטיבה מגלים כי השונות הגדולה בהסדרי הסודות המסחריים של מדינות האיחוד זוהתה כגורם המכביד על פעילות מסחרית חוצת גבולות ביבשת. לאור זאת, הצעת הדירקטיבה גם מדגישה שהגנה כלל-אירופית על סודות מסחריים היא נדבך חיוני באסטרטגיה הכוללת של האיחוד להסדרת תחום הקניין הרוחני, המהווה מנוע צמיחה מרכזי בכלכלת האיחוד. לאחר השלמת תהליך חקיקת הדירקטיבה, יעמדו לרשות מדינות האיחוד שנתיים כדי לקלוט את הסדרי הדירקטיבה לתוך הדין הלאומי שלהן.