ארה"ב: הממשל יחשוף את יכולתו לכבות רשתות תקשורת

בימ"ש פדראלי בוושינגטון הבירה קבע כי על הממשל האמריקאי לחשוף את הנהלים ביחס ליכולותיו לכבות רשתות סלולאריות ואלחוטיות במצבי חירום (למשל על-מנת למנוע את האפשרות לפוצץ פצצה מרחוק). העובדה כי הממשל האמריקאי מחזיק ביכולות הנ"ל אינה חדשה, אולם בהתאם להחלטה האחרונה יהיה עליו לגלות כיצד ומתי באפשרותו לעשות שימוש ביכולות אלו. ביהמ"ש דחה את טענת המשרד להגנת המולדת כי הפרוטוקולים הנוגעים ל-"Internet kill switch" פטורים מגילוי ציבורי. על הממשל למסור את המידע בתוך 30 ימים. לא ברור כרגע אם בכוונתו לערער על ההחלטה, שניתנה במסגרת הליך שיזם ה- Electronic Privacy Information Center, מכוח חוק חופש המידע האמריקאי. מקור: ZDNet (מאת ז'ק וויטקר).