הצעת חוק 'ניטרליות רשתות תקשורת' עברה קריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק "ניטרליות רשתות תקשורת" (הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 58) (איסור הגבלה או חסימה), התשע"ג-2013)). החוק יאסור על ספקי אינטרנט, חברות תקשורת קווית וחברות שידורים רב-ערוציים להגביל, לחסום או להכביד על שימוש המנוי בשירותי תוכן, ישומים (אפליקציות) או ציוד כלשהם. החוק גם יאסור על הספקים לשלב בציוד שברשות המנוי הגבלה או חסימה טכנית המונעת ממנו לעבור עם הציוד לספק אחר. החוק נועד להצטרף לאיסור הקיים בשוק הסלולר על הגבלת או חסימת ציוד או ישומים מסוימים. שר התקשורת גלעד ארדן ציין כי המטרה היא "לשמור על כללי תחרות הוגנת, שימנעו מבעלי תשתיות התקשורת את האפשרות לפגוע ביכולתו של הלקוח לקבל שירותים באמצעות ספקים אחרים המתחרים מולם. צעד זה יגביר את התחרות בענף, יביא להוזלת מחירים, ויאפשר לשחקנים החדשים להציע מגוון תכנים רחב גם באמצעות רשת האינטרנט." מקור: הודעת דובר משרד התקשורת.