בקרוב בארה"ב: תקן להתגוננות סייבר

אולי יעניין אותך גם

הממשל האמריקאי פירסם בימים האחרונים טיוטת כללים שנועדו להנחות את המגזר הפרטי כיצד להתגונן מפני איומי סייבר. הטיוטה, המהווה חלק ממאמצי הבית הלבן לחיזוק התגוננות הסייבר האזרחית, נמצאת בטיפול המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה בארה"ב (NIST), שינסח על בסיסה תקן לאומי לאחר קבלת הערות הציבור עליה. לעת עתה, לא תוטל על חברות חובה חוקית לעמוד בכללים או בתקן שינוסח על בסיסם. אימוץ התקן יהיה וולונטרי, מתוך תקווה שחברות רבות יבחרו לעשות זאת משיקולים עסקיים. הכללים עוסקים, בין היתר, בגישת עובדים למידע, מניעת זליגת מידע וכן זיהוי וטיפול בה לאחר שהתרחשה. מקור: The Hill (מאת: ברנדן ססו).