ארה"ב: שיחות טלמרקטינג אוטומטיות ללא הסכמה - אסורות

תיקון לחוק האמריקאי להגנת הצרכן בטלפון (Telephone Consumer Protection Act) שנכנס לתוקפו היום, אוסר על שיחות טלמרקטינג אוטומטיות ללא הסכמה מפורשת, בכתב ומראש של מקבל השיחה. דרישת ההסכמה חלה על שיחות טלמרקטינג המשמיעות קול מוקלט מראש, קול ממוחשב או שנעשות באמצעות חיוג אוטומטי. על-פי צו שפירסמה נציבות התקשורת הפדרלית בארה"ב (ה-FCC), גם הודעות טלמרקטינג במסרונים (SMS) יחייבו אישור כזה מהנמען. התיקון לחוק מונה שורה של מקרים שפטורים מדרישת ההסכמה מראש, בהם ארגוני צדקה וארגונים פוליטיים. מי שמפר את החוק חשוף לסנקציה כספית שנעה בין 500 ל-1000 דולר לכל שיחה או מסרון שאינם עומדים בדרישות החוק וכן לתובענה ייצוגית. מקור: Ars Technica (מאת: ג'ון ברודקין).