הצעת חוק: חובת דיווח על פריצה למאגר מידע

אולי יעניין אותך גם

על שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק פרטית חדשה [פ/1717/19], המבקשת להטיל חובה על בעל מאגר מידע שנפרץ (או מי שמחזיק במאגר) להודיע על דבר הפריצה לבעל המידע שנחשף ולרשם מאגרי המידע במשרד המשפטים. לפי הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - דיווח על פריצה למאגר מידע), התשע"ד-2013, רשאי רשם מאגרי המידע להטיל עיצום כספי על מי שלא הודיע על אירוע הפריצה תוך זמן סביר. "פריצה" למאגר מידע הוגדרה בהצעה כ"חדירה למאגר מידע שלא על ידי מי שהורשה לכך, באופן שחושף מידע ממאגר המידע לידיעתו של מי שלא הורשה לכך או לציבור הרחב". בדברי ההסבר להצעת החוק מודגש כי הרקע להצעה הוא ה"מלחמה זוטא בין פצחנים ישראלים לפצחנים ממדינות ערב. אלו ואלו חודרים למאגרי מידע ברשת, ואף נחשפו פרטי כרטיסי אשראי של ישראלים רבים בעקבות התנצחויות אלו". הצעת חוק זהה הוגשה במהלך הכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת אורי אריאל וקבוצת חברי כנסת נוספים [פ/4054/18].